Home » Actueel » Hoe koop je met ambitie verandering in?

Hoe koop je met ambitie verandering in?

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe zorgtaken. Op dit moment wordt voorgesorteerd op het aangaan van relaties met maatschappelijke belangenorganisaties, ketenpartijen en dienstverleners. Deze relaties komen tot stand op basis van overeenkomsten die op hun beurt weer voortvloeien uit aanbestedingen. Helaas bieden deze overeenkomsten te vaak te weinig flexibiliteit voor een toekomstige verandering.

Vanuit de nieuwe taken gaan gemeenten in de toekomst in verschillende rollen acteren. Een zeer belangrijke rol wordt de rol van opdrachtgever.
Om visie en ambities te realiseren zullen opdrachtgevers flexibel moeten kunnen acteren. Hetzelfde geldt ook voor de contractpartijen. Dat kan alleen als op juiste wijze invulling wordt gegeven aan opdrachtgeverschap.

Zorginkoop en dynamisch opdrachtgeverschap
Door niet alleen de aandacht te laten uitgaan naar het WAT, maar juist ook naar het HOE en WAAROM en dit integraal onderdeel uit te maken van de inkoopvraag is het mogelijk om vanuit partnerschapsrelaties en groeimodellen overeenkomsten aan te gaan. De inkoop gaat dan niet alleen om het product of dienst, maar ook om de mogelijkheden tot tussentijdse aanpassing.

Telengy noemt dit dynamisch opdrachtgeverschap.

Dynamisch opdrachtgeverschapbiedt de volgende voordelen:

  1. De opdrachtgever kan snel bijsturen en voorkomt onnodige kosten en ontevreden burgers.
  2. De marktpartijen durven – op langere termijn – meer te investeren en zijn er, bij goed presteren, van verzekerd dat zij niet iedere keer weer de ‘aanbestedingsstrijd’ moeten voeren.

Meer weten?
Wil u meer weten over onze visie en aanpak op gebied van zorginkoop, dynamisch opdrachtgeverschap en het aanbesteden van ambitie, dan gaan wij graag met u het gesprek aan. Voor een vrijblijvend gesprek met een adviseur, kunt u contact opnemen met Marcel Lemmen, via tel. nr.: 06 50 43 15 77 of via e-mail: m.lemmen@telengy.nl