Home » Actueel » Dynamisch opdrachtgeverschap biedt Angelique regie op eigen leven

Dynamisch opdrachtgeverschap biedt Angelique regie op eigen leven

Angelique is als alleenstaande moeder gelukkig met haar twee meervoudig gehandicapte kinderen Steef en Josien. Om zichzelf, Steef en Josien goed te doen aan de deugden van de buitenlucht gaat ze graag met hen wandelen. Zo behoudt ze tevens aansluiting met de gemeenschap. Vanwege de meervoudige beperkingen hebben de kinderen een aangepaste wagen nodig zodat Angelique hen kan voortduwen. Na een gesprek met de gemeente wordt haar een type wagen aangeboden waarmee ze niet uit de voeten kan.

Hoe zou het zijn als voor Angelique niet het product maar het resultaat centraal zou hebben gestaan? Dan zou het aanbod afgestemd zijn op de ondersteuningsvraag in plaats van andersom. Op deze wijze gaat de aandacht niet alleen uit naar het wàt, maar juist naar het waaròm en hòe. Door deze aspecten integraal onderdeel te laten uitmaken van de inkoopvraag, kan vanuit een partnerschap en groeimodel een overeenkomst worden aangegaan. Telengy noemt dit dynamisch opdrachtgeverschap.

Resultaatsturing in Goirle
Gemeente Goirle heeft binnen het sociaal domein de ambitie om maatschappelijke participatie te bevorderen, zelfredzaamheid te vergroten en de kracht van de samenleving te versterken. Goirle oriënteert zich daarom op het inkopen van resultaten in plaats van producten. Door het maken van concrete resultaatafspraken aan de voorkant en het bieden van de nodige regelruimte aan burgers en professionals, krijgen burgers de regie (terug) op het eigen leven. Professionals krijgen tegelijkertijd een podium om te acteren en zich te verantwoorden op kwaliteit in plaats van kwantiteit.

Dynamisch opdrachtgeverschap effent het terrein om, samen met het maatschappelijk middenveld, het inkopen van nieuwe taken en functies af te stemmen op gemeentelijke ambities en op de beoogde effecten van de transities binnen het sociaal domein. Telengy-adviseur Ruud Groot begeleidt Goirle bij het invoeren van dynamisch opdrachtgeverschap voor het sociaal domein.

Meer weten?
Wil u meer weten, dan komen wij graag met u in gesprek. Voor een vrijblijvend intakegesprek met een adviseur kunt u contact opnemen met Marcel Lemmen, via tel. nr 06 50 43 15 77 of via e-mail: m.lemmen@telengy.nl.