Home » Actueel » Ik adviseer alleen maar…

Ik adviseer alleen maar…

Het is een kreet die ik bij verschillende opdrachtgevers al jaren om mij heen hoor. Op zichzelf niet raar als je adviseur van beroep bent, maar de kreet ‘ik adviseer alleen maar’ kom ik vooral tegen binnen de context van informatiemanagement. Om grip te krijgen op veranderingen binnen de informatievoorziening hebben organisaties ten eerste verschillende rollen en processen bedacht om die veranderingen in goede banen te leiden en te zorgen dat er overal op tijd aan gedacht wordt. Ten tweede zijn er vaak allerhande principes en uitgangspunten geformuleerd waar die informatievoorziening dan aan moet voldoen.

Als er een wens of noodzaak is om iets in de informatievoorziening te veranderen, zijn er zodoende verschillende rollen die onderweg meedenken en adviseren over hoe de gewenste oplossing eruit moet zien. Denk hierbij o.a. aan de security officer, de privacy officer, architecten en inkoopadviseurs. De informatieadviseur heeft hierin vaak een coördinerende rol en adviseert de opdrachtgever over het vervolgtraject.

Eigenaarschap

Binnen dit proces gaat het vaak over eigenaarschap. Wie wil er veranderen? Wie bepaalt voor welke oplossing er gekozen wordt? Het antwoord daarop is dan meestal: de ‘business’. Het concept van eigenaarschap is essentieel in een tijd waarin dienstverlening en informatievoorziening steeds nauwer verweven raken en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Op basis van een degelijk advies moet je deze vanuit informatiemanagement in staat stellen om de juiste keuzes te maken als het gaat om digitalisering en veranderingen in de informatievoorziening. En daar wringt de schoen nog wel eens. Onder het mom van eigenaarschap worden zaken richting de business geschoven, waar ze in de praktijk lang niet altijd mee uit de voeten kunnen. “Ze moeten maar aangeven wat ze willen, dan kunnen wij daarover adviseren”, heb ik in de afgelopen vijf jaar meer dan eens gehoord bij opdrachtgevers.

Dat is van de business

Programma van Eisen? De business moet aangeven wat ze willen. Verwerkersovereenkomst? Het zijn de gegevens van de business, laat die hem maar invullen. BIO-maatregelen en risiciomanagement? Pakkie-an van de lijnmanager. Klopt allemaal als een bus, maar dat betekent niet dat met het aanwijzen van die verantwoordelijkheid de zaak geregeld is. In de praktijk is de business bezig met haar primaire proces en niet met het opstellen van verwerkersovereenkomsten, programma’s van eisen of de invulling van BIO-maatregelen.

Zouden ze daartoe in staat moeten zijn? In de ideale wereld misschien. In de praktijk doe je er goed aan om deze eigenaren te begeleiden in het proces, de juiste kennis en handvatten te bieden om de business een zorgvuldige afweging en keuze te laten maken. Dat betekent niet dat je het stokje en de verantwoordelijkheid overneemt, maar wel dat je als adviseur aan tafel gaat zitten en helpt om de weg te wijzen. Ik adviseer alleen maar!

Meer weten?

Voor meer informatie over hoe wij uw organisatie kunnen helpen, kunt u contact opnemen met  Wouter Le Febre,  06 55 29 77 09 of w.l.febre@telengy.nl.