Home » Actueel » Impact Omgevingswet op gemeentelijke informatievoorziening

Impact Omgevingswet op gemeentelijke informatievoorziening

Gaandeweg ontstaat er meer duidelijkheid over wat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wel en niet gaat bieden. Ondanks onzekerheid over de exacte inhoud en planning is op basis van nu bekende informatie wel inzicht te geven in de impact op de belangrijkste informatievoorziening componenten en in nu al te ondernemen acties.

Ton de Wit, expert KennisCentrumOmgevingswet.nl en Telengy-adviseur, beschrijft de impact van de Omgevingswet op de gemeentelijke informatievoorziening.