Home » Actueel » Informatievoorziening in 2016: less is more

Informatievoorziening in 2016: less is more

Informatievoorziening in 2016 less is more

Digitalisering en informatievoorziening staan volop in de belangstelling. Nagenoeg alle gemeentelijke ontwikkelingen hebben te maken met informatievoorziening. Het is steeds meer een randvoorwaarde en een succesfactor in plaats van een ondersteunende faciliteit. Tegelijkertijd lijkt de gemeentelijke aandacht voor informatiebeleid af te nemen. Na de vele NUP-gerelateerde uitvoeringsplannen lijken gemeenten vooral hard te werken aan verplichte bouwstenen, zaakgericht werken en de decentralisaties. Dat vergt veel aandacht en capaciteit, waardoor er minder ruimte en aandacht is voor lange termijn ontwikkelingen en innovatie. Wat ziet Telengy als belangrijke aandachtspunten op het gebied van informatievoorziening in 2016? Een korte bloemlezing.

Eenvoudig en standaard

Landelijk wordt hard gewerkt aan de noodzakelijke standaarden. Het is aan gemeenten om daar ook slim gebruik van te maken. Gemeenten moeten zich vooral richten op reductie van complexiteit: maak het eenvoudiger en voorkom dat geavanceerde oplossingen het juist complexer maken (‘keep it simple’ want ‘less is more’).

It’s the cloud, simple

Bestaande (werkplek)concepten zijn gericht op de lokale en eigen architectuur en ICT-infrastructuur. Kostbare en complexe virtualisatie-oplossingen zijn vooral nodig voor de traditionele, veelal verouderde lokale applicaties. Ontwikkelingen zoals schaalvergroting, regionalisering, landelijke voorzieningen, outsourcing en cloudoplossingen maken dat er steeds minder lokale applicaties nodig zijn. Het traditionele en intern gerichte werkplekconcept raakt achterhaald en wordt te star, te complex en te duur. Heroverweeg tijdig het concept en verleg de focus van de eigen infrastructuur naar gedeelde oplossingen en samenwerking.

Creëer flexibiliteit

Herverdeling en uitbesteding van taken, schaalvergroting en regionalisering heeft uiteraard consequenties voor de gemeentelijke informatievoorziening en de bestaande applicaties. Kijk kritisch naar wat het betekent en saneer het applicatielandschap zo drastisch mogelijk, om daarmee complexiteit te verminderen en flexibiliteit te vergroten.

Geen papieren ‘BIG-tijger’

Informatiebeveiliging en privacy staan inmiddels goed op de gemeentelijke agenda. Naast aandacht voor organisatorische en technische voorzieningen moet de komende tijd vooral aandacht worden besteed aan bewustzijn en soft skills. Gedrag van medewerkers is immers voor een heel belangrijk deel bepalend voor het succes.

Keten is leidend

Schaalvergroting in uitvoerende taken is onontkoombaar, of je daar nu voorstander van bent of niet: zowel in de vorm van gedeelde services als regionale samenwerking. Dit betekent dat de focus van informatievoorziening moet gaan verschuiven van de eigen organisatie naar interactie met ketenpartners: van interne focus naar externe focus.

Focus op vaardigheden en verandering

Zaakgericht werken wordt door de meeste gemeenten omarmd. Enerzijds door de techniek en anderzijds door het vereiste verandervermogen van de organisatie blijkt het regelmatig weerbarstige materie, waardoor gemeenten afhaken. Digitalisering als fundament is echter wel een algemeen geaccepteerde randvoorwaarde voor een succesvolle organisatie. Bepaal hiervoor een passende implementatieaanpak, al dan niet in de vorm van zaakgericht werken en besteed veel (meer) aandacht aan het veranderproces en de digitale vaardigheden van medewerkers. Zij moeten het immers doen, niet de techniek.

Bovenstaande aandachtspunten zijn de komende jaren van invloed op het gemeentelijk informatiebeleid, te beginnen in 2016. Telengy zal de komende periode dieper ingaan op de aangestipte thema’s in haar nieuwsbrief ‘Overheid in Beweging’. Tevens besteden we aandacht aan de gevolgen voor een gemeentelijk informatiebeleidsplan. Auteur Ton de Wit publiceerde al diverse artikelen rondom dit onderwerp. Deze zijn te vinden in zijn profiel op onze website.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton de Wit, adviseur bij Telengy, via tel. nr. 06 22 97 29 46 of via e-mail: t.d.wit@telengy.nl.