Home » Actueel » Interview onderzoek e-overheid bij gemeente Maastricht

Interview onderzoek e-overheid bij gemeente Maastricht

Gemeente Maastricht is erg gecharmeerd van zaakgericht werken in combinatie met LEAN. De mensen raken enthousiast door de processen lean in te richten, dit wordt integraal opgepakt en maakt verbinding. Klantgerichtheid, innovatie én efficiency worden bij elkaar gebracht.

Albert Royen, als senior beleidsadviseur I&A betrokken bij het project e-overheid bij gemeente Maastricht, ziet bij de implementatie van NUP-bouwstenen geen weerstand bij medewerkers. “Als je echt wil doorpakken moet je op het goede niveau kunnen insteken, dit was een hele belangrijke randvoorwaarde voor ons om dingen te gaan doen. Hoe hoger in de boom belegd, des te vlotter kunnen veranderingen worden doorgevoerd.” Vanuit de leantrajecten raken deelnemers overtuigd van nut en noodzaak. Een mooi voorbeeld is het gebruik van de basisregistraties. In eerste instantie voor de meeste mensen abstract en ver af, nu wordt dit heel tastbaar/praktisch en ontstaat er de behoefte om gegevens uit het stelsel te kunnen gebruiken in de eigen werkprocessen.

Volgens Albert mag er strenger worden opgetreden vanuit het rijk. Er is behoefte aan meer duidelijkheid. ‘De landelijke standaarden zijn fijn, dan hebben we houvast. Echter, iedereen is zijn eigen wiel aan het uitvinden. Het is te gek voor woorden dat we als gemeenten de ruimte krijgen om 400 keer ‘verschillende’ WABO-processen te ontwerpen’.