Home » Actueel » Interview onderzoek e-overheid bij gemeente Best

Interview onderzoek e-overheid bij gemeente Best

De gemeente Best belooft aan haar burgers mensgerichte dienstverlening. Burgers kunnen hun zaken snel en zeker regelen. Altijd de juiste deur, optimale ketensamenwerking. Verder vraagt de gemeente Best gegevens slechts eenmaal op en de gemeente is transparant en aanspreekbaar.

Deze ambitie rondom e-overheid bij gemeente Best is natuurlijk niet zo maar eventjes gerealiseerd. In het programma ‘Doen’ worden deze ontwikkelingen verder vormgegeven. “In dit programma trekken dienstverlening en informatievoorziening samen op zodat deze integrale aanpak leidt tot het zo spoedig mogelijk realiseren van de ambities. In het programma Doen wordt lef en durf gestimuleerd”, aldus Magda Klomp, manager ondersteuning bij de gemeente Best. “Met name op het gebied van informatievoorziening proberen we de katalysator te zijn voor het realiseren van onze doelstellingen. Natuurlijk wel samen met de beleidsafdelingen, met de focus op innovatie en vooruitgang.”

Natuurlijk is de praktijk soms weerbarstiger dan we planmatig hebben bedacht. “Soms zijn bouwstenen van de e-overheid nog niet beschikbaar of is er gedoe om goed werkende koppelvlakken met diverse leveranciers te organiseren. Dat frustreert niet alleen het proces, maar vraagt ook verwachtingsmanagement in de organisatie”, aldus Frans Swiers, senior adviseur I&A. Het vraagt veel van de organisatie om het wankel evenwicht te bewaren tussen ontwikkelen en de winkel op een goede manier openhouden. “Dat betekent dat we soms moeten kiezen voor de op-een-na-beste oplossing, ook al is dat niet wat we nastreven.”