Home » Actueel » Is de BGT uitvoerbaar voor gemeenten?

Is de BGT uitvoerbaar voor gemeenten?

De wet op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is in de maak. Deze wet leidt tot grote veranderingen bij iedereen in Nederland die werkt met digitale topografische kaarten. Gemeenten gaan een belangrijke rol spelen in het maken en beheren van de BGT. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil daarom in een vroeg stadium weten of de wet voor gemeenten uitvoerbaar is. Adviseurs van Geon en Telengy voeren deze “Uitvoeringstoets” gezamenlijk met KING Gemeenten uit.

Gecertificeerde adviseurs

Formeel is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) de opdrachtgever voor deze toets. Zij heeft de vraag neergelegd bij het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Op haar beurt heeft KING Geon benaderd, vanwege hun specifieke expertise op geo-gebied. Geon en Telengy werken nauw samen op geo-gebied. Vanwege de organisatorische expertise van Telengy voeren KING-gecertificeerde adviseurs van beide bedrijven de uitvoeringstoets gezamenlijk uit. De VNG heeft zelf ook een belangrijke rol in het project, bij het invullen van de bestuurlijke aspecten van de toetsing.

Korte doorlooptijd

Tussen half augustus en eind september 2011 wordt een enorme hoeveelheid documenten doorgenomen, gefilterd op relevantie en beoordeeld op inhoud. Aan de hand van een standaard stramien van KING wordt vervolgens een groot aantal feitelijke vragen beantwoord:

  • Is de wet duidelijk?
  • Is goed omschreven wat er van de gemeenten wordt verwacht?
  • Is de financiering goed onderbouwd?
  • Is de informatiekundige kant goed beschreven?
  • Is er sprake van een logische en samenhangende planning?

Tussenresultaten

De tussenresultaten hebben we voorgelegd aan een klankbordgroep uit het veld, opdat we geen informatie missen of tot onjuiste constateringen komen. In haar eerstvolgende bijeenkomst beoordeelt de Stuurgroep BGT ons toetsresultaat. Het is mogelijk dat onze bevindingen en aanbevelingen leiden tot aanpassingen in het wetgevingstraject.