Home » Actueel » Kennisplatform organisatieontwikkeling

Kennisplatform organisatieontwikkeling

Op 5 en 6 maart organiseren we een bijeenkomst waar gemeentemanagers hun ervaringen kunnen delen over het thema ´de verdraaide gemeente´.

De lokale overheid beweegt zich in een dynamisch speelveld. Vele ontwikkelingen, initiatieven en trends zorgen voor de nodige beweging. Zowel wat betreft de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen maar ook binnen de ondersteunende taakvelden. Decentralisaties, bezuinigingen, outsourcing, de omgevingswet, privacywetgeving, herindelingen, samenwerking in de regio en met ketenpartners, de gemeentelijke dienstverlening, digitalisering en inzet van technologie in de bedrijfsvoering, de transparante overheid, het toenemende aantal verplichtingen waaraan gemeenten moeten voldoen en veranderingen in landelijke en Europese wetgeving. De lijst lijkt oneindig.

U als gemeentemanager moet in dit speelveld op al deze thema’s een antwoord hebben. Dit betekent dat u zich moet laten informeren en het liefst voordat de vraag u inhaalt. Daarom is er een kennisplatform voor gemeentemanagers. Dit zijn bijeenkomsten waarbij gemeentemanagers, samen met collega’s van andere gemeenten, geïnformeerd worden over en aan de slag gaan met onderwerpen die er volgens henzelf toe doen. Alle deelnemers hebben minimaal twee dingen gemeen. Ten eerste zijn ze lid van de directie of het managementteam van een gemeente met 10.000 tot plm. 60.000 inwoners. Ten tweede hebben ze een duidelijke rol en verantwoordelijkheid in de realisatie van de ambities van de gemeenten met de noodzakelijke veranderingen die daarbij horen.

De onderwerpen die in het kennisplatform worden besproken zijn allemaal actueel, maar bovendien door de deelnemers zelf gekozen. Het aantal deelnemers per bijeenkomst bedraagt maximaal 15. Hierdoor is de interactie met de sprekers/inleiders en met de deelnemers onderling gegarandeerd. De bijeenkomsten kennen alleen deelnemers vanuit gemeenten. Daarmee zijn de bijeenkomsten ‘van gemeenten, voor gemeenten’. Het doel is het uitwisselen van ideeën en ervaringen. Dit stelt u in staat om te leren van collega’s.

De afgelopen jaren zijn er 12 bijeenkomsten geweest, met onder andere de volgende onderwerpen:

 • De veranderkundige aspecten van zaakgericht werken;
 • Lean management;
 • Samenwerking tussen gemeenten;
 • Het Nieuwe Werken;
 • Het Rijnlands denken;
 • Maatschappelijke ontwikkelingen en impact op generaties binnen en buiten de gemeente;
 • Regievoering en demand management bij gemeenten;
 • De wendbare gemeente;
 • De Participatiesamenleving.

(Bij alle bijeenkomsten treedt één van de deelnemende gemeenten als gastheer op.)

Organisatie en programma

De organisatie en coördinatie is in handen van Telengy-adviseur Ger Manders. Elke bijeenkomst bestaat uit drie dagdelen op donderdagmiddag – en -avond en vrijdagochtend. De bijeenkomst begint en eindigt met een gezamenlijke lunch. Het eerste dagdeel plaatst het gekozen algemene thema in een breed perspectief en behandelt ‘de stand in het land’. Op de donderdagavond worden twee sprekers uit de praktijk uitgenodigd. ’s Avonds schuiven we samen aan voor het diner; voor een overnachting met ontbijt wordt gezorgd. In het ochtendprogramma wordt gereflecteerd en de eigen situatie van de deelnemers in dat licht behandeld (bijvoorbeeld in de vorm van een intervisie).

De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op 5-6 maart 2015 bij de gemeente Bronckhorst. Het thema is: ‘De grote organieke veranderingen binnen gemeenten, aanpassingen in de organisatiestructuren en besturingsconcepten’. Vragen die hierbij aan bod komen zijn: Van ‘harkje’ naar netwerkorganisatie? Welke trends zien we? Wat is de aanleiding? En belangrijker nog: wat is het effect? Op dit moment wordt het programma verder uitgewerkt en worden sprekers benaderd.

Enkele reacties van deelnemers:

 • “Ik voel me op een aantal punten nu echt bewust onbekwaam (dat voelt niet lekker, maar daar is wel iets aan te doen)”;
 • “Fijn dat verschillende invalshoeken worden gepresenteerd en dat ook de inleiders echt zijn en hun worstelingen durven te bespreken”;
 • “Erg blij dat ik er was; de timing van het onderwerp was prima”;
 • “Inzicht gekregen in een voor mij nieuw vakgebied, met ook nieuw jargon en nieuwe theorieën”;
 • “Het voelt toch ook een beetje als een ‘uitje’: erg gezellig en goed voor het netwerk”.

Kosten

De bijeenkomsten worden betaald door de deelnemende gemeenten. Hierbij geldt dat de gemaakte kosten over de deelnemers worden gedeeld. Aan de afgelopen 12 bijeenkomsten namen steeds 10 tot 15 managers deel, waardoor de kosten tussen de € 300 en € 450 per bijeenkomst bedroegen. De kosten worden gemaakt voor de beloning voor de sprekers, de organisatie, de hotelovernachting en de lunches / het diner.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd en wilt u een uitnodiging ontvangen voor de bijeenkomst op 5 en 6 maart 2015? Neemt u dan contact op met Ger Manders. Ook als u in algemene zin nog wat meer informatie wilt, staat Ger u graag te woord. U kunt Ger bereiken via tel. nr. 06 29 52 73 40 of via e-mail: g.manders@telengy.nl.