Home » Actueel » Eigen kunstcollectie als sluitstuk i-NUP community

Eigen kunstcollectie als sluitstuk i-NUP community

Samen hebben we ons NUP-verhaal van de afgelopen vier jaar opgemaakt en vertaald naar een eigen kunstcollectie voor het Van Abbe museum.

Sinds 4 november 2011 heeft de i-NUP implementatiecommunity van Telengy samengewerkt aan het implementeren van de e-overheidsbouwstenen. Circa 25 gemeenten hebben in wisselende samenstelling kennis met elkaar gedeeld, implementaties gezamenlijk opgepakt, waar mogelijk collectief ingekocht en elkaars expertise en capaciteit gedeeld bij de invoering van specifieke bouwstenen. Op 25 november 2014 heeft de laatste communitybijeenkomst plaatsgevonden in het Van Abbemuseum. Als sluitstuk van drie jaar samenwerking hebben de deelnemers een eigen kunstcollectie samengesteld voor het Van Abbemuseum.

De afgelopen jaren zijn er veel resultaten bereikt. Behalve de resultaten in elke individuele gemeente zijn er ook in de community mooie resultaten geboekt. Deze hebben een extra versnelling gegeven aan de realisatie van i-NUP ontwikkelingen in de individuele gemeenten. Aan de hand van de beschikbare KING-bouwstenen pakten de communitygemeenten ontwikkelingen samen op en implementeerden de i-NUP bouwstenen in de eigen organisatie. Onderstaand een onvolledig overzicht van de belangrijkste resultaten:

 • Visiedocument BGT;
 • Plan van aanpak BGT;
 • Businesscase BGT;
 • Inverdieneffecten BGT;
 • Haalbaarheidstoets BRO;
 • Handreiking binnengemeentelijk gebruik basisregistraties;
 • Plan van aanpak binnengemeentelijk gebruik basisregistraties;
 • Plan van aanpak Webrichtlijnen;
 • Onderlinge ondersteuning webrichtlijnen;
 • Volumevoordeel 25% inkoop eHerkenningsmakelaar bij Gemnet;
 • Volumevoordeel tot 35% inkoop eHerkenning bij SIM;
 • Plan van aanpak invoering eHerkenning;
 • Volumevoordeel inkoop DiGiD-Machtigen bij SIM;
 • Plan van aanpak BAG-WOZ koppeling;
 • Gezamenlijke uitwerking Dienstverleningsconcept;
 • Collegiale ondersteuning BAG-WOZ koppeling;
 • Kennisdeling en ‘hands-on’ collegiale ondersteuning Zaakgericht werken;
 • Gezamenlijk optrekken rond ontwikkeling cluster authenticatie;
 • Zaaktypecatalogus Sociaal Domein.

De samengestelde kunstcollectie kunt u bekijken via de website van het Van Abbemuseum.