Home » Actueel » Onze e-adviseurs delen kennis en werken samen

Onze e-adviseurs delen kennis en werken samen

Telengy heeft vanaf het ontstaan van EGEM i-teams bijgedragen aan de ontwikkeling van het EGEM-gedachtegoed. ‘Kennisdelen en samenwerken. Dat zijn belangrijke uitgangspunten voor Telengy en onze e-adviseurs. En dat werkt óók voor gemeenten.’ zegt Ton de Wit, e-adviseur bij Telengy.

Een gevarieerd en ervaren team van e-adviseurs

Gemeenten praktische ondersteuning bieden en hen helpen om de dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening te verbeteren. Dat past volledig in onze bedrijfsfilosofie. Telengy heeft dan ook al heel snel het belang onderkend van de ondersteuning die EGEM i-teams aan gemeenten kon bieden. Daarom hebben we er bewust voor gekozen om zoveel mogelijk adviseurs te laten certificeren als e-adviseur. Ik denk dat onze kracht zit in ons grote, maar vooral ook gevarieerde en ervaren team.’

e-overheid is een organisatie- en managementissue, geen ICT vraagstuk

Het gaat bij de e-overheid natuurlijk niet alleen over ICT, integendeel. Het is veel meer een organisatie- en managementissue. Er staan zoveel verschillende onderwerpen op de agenda: ICT, overheidsontwikkelingen, betere dienstverlening en bedrijfsvoering, project- en programmamanagement, communicatie. Kortom, alle managementaandachtsgebieden. Waar vind je een e-adviseur die op al deze vakgebieden thuis is? Die een gemeente op alle fronten goed kan ondersteunen en adviseren? Zo’n duizendpoot zie je niet vaak. ‘Wij hebben veel verschillende e-adviseurs in huis, ieder met een eigen achtergrond. Er zitten ex-gemeentesecretarissen en ex-wethouders bij, met veel kennis van het bestuurlijke reilen en zeilen in een gemeente. Maar ook mensen met een specialisatie vanuit hun inhoudelijke achtergrond. Al die adviseurs delen hun kennis en ervaring, en werken ook intensief samen.’

Wat merken gemeenten daarvan?

Door dat grote team en de aandacht voor kennisuitwisseling, hebben onze e-adviseurs altijd een breed zicht op de gemeenteproblematiek. En kunnen we insteken op alle niveaus – van de werkvloer tot aan bestuursniveau. Verder kunnen we gemeenten optimaal ondersteunen met een teamaanpak: één e-adviseur voert de regie en is contactpersoon. En als het nodig is, schakelt hij in overleg met de gemeente collega-adviseurs in. De ‘regisserende’ e-adviseur kan bijvoorbeeld sterk zitten op dienstverlening. Als hij merkt dat het daarnaast nodig is het bestuur van de gemeente te ondersteunen, vraagt hij er een gespecialiseerde Telengy e-adviseur bij. Zelfde verhaal als er behoefte is aan een BAG-specialist, een adviseur met kennis van architectuur, en ga zo maar door.’

‘Dat denken in specifieke kwaliteiten is ook door EGEM i-teams opgepakt. Zo zijn voor de adviseurs voor NUP-toerusting ook profielen opgesteld met affiniteiten van de adviseur. Zodat gemeenten bewust een keuze kunnen maken op basis van hun eigen situatie en behoefte. Dat vind ik mooi om te zien. Voor mij illustreert dat hoezeer onze bedrijfsfilosofie en de EGEM i-teamsaanpak in elkaars verlengde liggen.’

Werkt die aanpak voor alle gemeenten?

Als er iets duidelijk is, is het wel dat dé gemeente niet bestaat. Een aanpak voor alle gemeenten, dat kan niet. Daarom beginnen we altijd met ons een beeld te vormen van de organisatie. Wat is de onderstroom van een gemeente? Waar ligt de focus? Sommige gemeenten zijn sterk gericht op uitvoering, andere op dienstverlening, weer andere op samenwerking. Dat moet je proberen te analyseren voor je begint. Dan kun je gemeenten ook een spiegel voorhouden: Herkennen jullie je hierin? Willen jullie dit inderdaad zijn? Wat betekent dat voor je ambitie, je organisatiestructuur, je processen, personeelsbeleid enzovoort. Mensen moeten het zelf gaan zien. Om met Cruijff te spreken: ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’.

Heeft Telengy meer succesformules?

‘We maakten verschillende succesvolle werkvormen, soms compleet met muzikale ondersteuning en een filmopname voor intern gebruik. Creativiteit en kennis benutten, mensen bij elkaar brengen – daar gaat het bij zulke sessies om. Ik merk dat het goed is om over die ‘succesformules’ te kunnen beschikken. Zo hoef je niet telkens het wiel opnieuw uit te vinden. En hou je meer tijd over voor ondersteuning en advisering.’


Peter ter Telgte leverde vanuit EGEM een bijdrage aan het rapport Wil tot Verschil, over rol van de gemeenten in de toekomst.

Download hier het boekje Wil tot Verschil (pdf)