Home » Actueel » Overstappen van Omgevingswet naar Opvang migranten

Overstappen van Omgevingswet naar Opvang migranten

Interesse in Programmamanager huisvesting en opvang migranten? Doorbouwen op de filosofie van de Omgevingswet in dit nieuwe op te bouwen programma? In de gemeente waar Telengy-adviseur Anne-Marie Bruggert werkte als programmamanager implementatie Omgevingswet is zij in februari 2024 overgestapt naar een nieuwe opdracht: programmamanager huisvesting en opvang migranten in Oost Gelre.

Hoe zo’n overstap gaat? In het begin liepen de twee trajecten door elkaar. Met het programma Omgevingswet waren we al een tijd bezig met overdragen naar de reguliere organisatie. Voorbereiding afgerond, de extra capaciteit op het digitale spoor bleef nog een kwartaal. Tegelijkertijd startte het inwerken in de nieuwe opdracht. In de organisatie waren veel mensen bezig met onderdelen van huisvesting en opvang migranten. Hier verbinding in brengen was de eerste prioriteit. Gelukkig ken ik door de hele organisatie mensen. Met het traject omgevingsvisie was ook het sociaal domein sterk betrokken. Integraal en gemeentebreed hebben we dit aangepakt. In een maand was de periode van overstap volledig. Behalve bij het koffieapparaat: daar praten we over alles.

Andere dynamiek

In het programma Omgevingswet waren we met z’n allen aan het toewerken naar iets nieuws. Met steeds verschuivende deadlines die de urgentie eraf haalde. Landelijke checklisten, over alle deelonderwerpen afzonderlijke bijeenkomsten, grote digitale component en grote impact op de interne organisatie van de gemeente. Migranten opvang is een compleet andere dynamiek. Grote urgentie, noodzaak om snel te schakelen, grote en soms emotionele betrokkenheid vanuit de samenleving. Op zoek naar huisvestingslocaties, het overleg over de wijze waarop we vanuit onderwijs en zorg de nieuwe (tijdelijke) inwoners opvangen, de financiering. Met steeds veel aandacht voor participatie en communicatie.

‘Aan de slag’

Nu na drie maanden hebben we overzicht. En geven we vorm aan integraal samenwerken, met ruimtelijk en sociaal domein. Met als kern de programma’s wonen, economie en migranten huisvesting. Het programmaplan moet nog worden uitgeschreven. In het hoofd en in de werkwijze begint het al duidelijker te worden. Het vastleggen in een document volgt op de startfase. Zo zijn we ‘Aan de slag’ met Opvang migranten.

Meer informatie?

Neem contact op met Telengy-adviseur Anne-Marie Bruggert, 06 31 96 90 34 of  a.bruggert@telengy.nl.