Home » Actueel » Programma Kennisplatform Organisatieontwikkeling bekend

Programma Kennisplatform Organisatieontwikkeling bekend

In de december-editie van Overheid in Beweging is reeds bericht over periodieke bijeenkomsten waar gemeentemanagers hun ervaringen delen rondom actuele en relevante thema’s binnen de overheid. De volgende bijeenkomst van het ‘Kennisplatform Organisatieontwikkeling’ vindt plaats op donderdag 5 maart en vrijdag 6 maart bij de gemeente Bronckhorst. Deze bijeenkomst is inmiddels volgeboekt maar wij delen het programma graag met u.

Het centrale thema van de komende bijeenkomst in Bronckhorst luidt: ‘de verdraaide gemeente’. Er wordt stilgestaan bij de grote organieke veranderingen binnen gemeenten en de bijhorende aanpassingen in de organisatiestructuren en besturingsconcepten. Vragen die aan bod komen zijn: Van ‘harkje’ naar netwerkorganisatie? Welke trends zijn er? Wat zijn de aanjagers? En niet te vergeten: wat zijn de effecten?

Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst zal Diederik Hommes, directeur van Rijnconsult, de deelnemers meenemen in een beknopte geschiedenis van gemeentelijke organisatiemodellen en hun tijdsgeest. De meeste aandacht gaat uit naar de huidige trends en ontwikkelingen, waarin thema’s als samenwerken, regie, LEAN, zelfsturing, het nieuwe werken en wendbaarheid hun impact hebben op organisatiestructuren.

Het centrale deel van het programma beslaat de praktijk van alledag. Arne van Hout, secretaris van gastgemeente Bronckhorst zal laten zien hoe zijn organisatie groeit rondom de thema’s verbindend en flexibel werken en creativiteit. Gerharda Tamminga, secretaris van de gemeente Oude IJsselstreek, spreekt over het door haar ingezette organisatieontwikkelingsproces waarin de samenleving centraal staat. Hoe doe je dat als je wilt uitgaan van inwonersinitiatief in plaats van bestuurlijke sturing?

Afsluitend wordt gereflecteerd op de sprekers/inleiders. Tevens komt lokale casuïstiek aan de orde middels intervisie. In deze bijeenkomst zijn in totaal 14 gemeenten vertegenwoordigd uit alle delen van het land. De bijeenkomst wordt gemodereerd door onze adviseur Ger Manders. Hij zal in de volgende nieuwsbrief verslag doen van de bijeenkomst.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd en wilt meer informatie over het kennisplatform organisatieontwikkeling, dan staat Ger u graag te woord. U kunt Ger bereiken via tel. nr. 06 29 52 73 40 of via e-mail: g.manders@telengy.nl.