Home » Actueel » Quickscan informatievoorziening Omgevingswet

Quickscan informatievoorziening Omgevingswet

Gemeenten staan voor de uitdaging om in de komende jaren de Omgevingswet te implementeren. Ze worden opgeroepen om er vooral mee aan de slag te gaan. Tegelijkertijd is er nog veel onzeker en onduidelijk. Bijvoorbeeld over de informatievoorziening omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het geeft veel gemeenten een gevoel van onbehagen: we moeten aan de slag maar waarmee dan en hoe?

Daarom heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug de quickscan ‘Informatievoorziening Omgevingswet’ uit laten voeren door Telengy-adviseurs Roald Schel en Ton de Wit. De quickscan geeft in begrijpelijke taal inzicht in de landelijke voorzieningen zoals het DSO en in de impact hiervan op:

  • de informatievoorziening.
  • het lokale applicatielandschap.
  • het beheer en ontsluiten van ruimtelijke gegevens.

Wat houdt de quickscan informatievoorziening Omgevingswet in?

De quickscan brengt onder andere in beeld welke, voor de Omgevingswet relevante, administratieve en geometrische applicaties de gemeente in gebruik heeft. En hoe bijvoorbeeld koppelingen met o.a. landelijke voorzieningen geregeld worden.

Jan Pieters (projectleider Gemeente Utrechtse Heuvelrug) zegt over de quickscan Informatievoorziening Omgevingswet: “We weten nu wat we in huis hebben, wat de status daarvan is en hoe we het georganiseerd hebben. Behalve inzicht in de status en impact heeft de quickscan ook het belang van regionale afstemming duidelijk gemaakt.” Germt Medema (Manager Omgeving Gemeente Utrechtse Heuvelrug) vult dit aan met: “De uitkomst onderstreept voor mij het belang van afstemming met onze ketenpartners en buurgemeenten.” De quickscan is voor Jan Pieters ook een bevestiging dat veel zaken reeds in de projectafbakening en projectaanpak zijn verwerkt. “Het is ook wel fijn om vanuit een onafhankelijke blik bevestigd te zien dat we al veel veranderingen onderkend hebben en op de juiste weg zijn.” Hoewel de rapportage hier en daar specialistische detailinformatie bevat is deze, wat Germt Medema betreft, wel degelijk toegankelijk. De aanbevelingen en acties zijn voor hem als manager helder en bruikbaar.

De rapportage en het afsluitende consultatiegesprek bieden het benodigde inzicht in wat er al concreet gedaan kan worden. Zaken die ook zonder de Omgevingswet al opgepakt kunnen worden en die straks ook voor de omgevingswet noodzakelijk zijn.

Quickscan als basis voor het vervolgtraject

Tot slot is de quickscan een handig instrument om de impact van de Omgevingswet met alle betrokkenen inhoudelijk te bespreken. Het maakt duidelijk wie op welke wijze betrokken is bij de veranderingen en wat het voor eenieder gaat betekenen. Zowel in het dagelijkse werk als voor de daarbij gebruikte applicaties. De quickscan Informatievoorziening Omgevingswet kan ook een goede basis vormen voor een programmaplan en projecten op het gebied van informatievoorziening.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton de Wit, adviseur bij Telengy, via tel. nr. 06 22 97 29 46 of via e-mail: t.d.wit@telengy.nl. Of u kunt contact opnemen met Roald Schel, adviseur bij Telengy, via tel. nr.  06 28 42 18 62 of via e-mail: r.schel@telengy.nl.