Home » Actueel » Rondetafel-conferentie ZTC Sociaal Domein

Rondetafel-conferentie ZTC Sociaal Domein

Telengy houdt een rondetafel-conferentie met een aantal gemeenten over een door haar ontwikkelde zaaktypecatalogus, de ZTC Sociaal Domein.

Het doel is om met gemeenten een open discussie te voeren over de wijze waarop de ZTC Sociaal Domein is vormgegeven en waar volgens de gemeentelijke gebruiker verdere verbeteringen mogelijk zijn. De discussie wordt gevoerd met zowel infomatiedeskundigen als inhoudelijke deskundigen vanuit het Sociale Domein. De resultaten en bevindingen van de bijeenkomst worden door Telengy verwerkt in een volgende versie van de catalogus. De nieuwe versie zal ter beschikking worden gesteld aan de deelnemers van de conferentie.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 1 juli a.s. om 13.30u. De locatie is centraal gekozen bij de La Place vergaderzalen op Utrecht Centraal Station. Er zijn nog enkele stoelen vrij voor deelnemers. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. U kunt zich nog tot vrijdag 20 juni aanmelden! Wanneer u zich aanmeldt ontvangt u tijdig alle informatie over uw deelname en routebeschrijving. Neem bij interesse contact op met Marcel Lemmen van Telengy via m.lemmen@telengy.nl of 06 50 43 15 77.


Terugblik Rondetafel-conferentie ZTC Sociaal Domein

Onder begeleiding van Telengy-adviseurs Jos van Dijk en Arjan Kloosterboer heeft op 1 juli jl. in Utrecht een rondetafel-conferentie plaatsgevonden rondom de ontwikkeling van een ZaakTypeCatalogus voor het sociaal domein. Met inhoudsdeskundigen op het gebied van de 3 decentralisaties en informatievoorziening van de gemeenten Tilburg, ‘s-Hertogenbosch, Alphen aan den Rijn, Gennep, Haarlem en Dimpact is besproken of zaakgericht werken toegevoegde waarde biedt in het sociaal domein. Tevens is de door Telengy uitgewerkte zaaktypecatalogus voor het sociale domein toegelicht en gedebatteerd.

Het werd duidelijk dat er grote behoefte is om kennis met elkaar te delen. Hierbij ontstonden wezenlijke discussies op basis van het bekende uitgangspunt `Eén gezin, één plan, één regisseur`. Wat houdt dit nu precies in voor de bruikbaarheid van zaakgericht werken in relatie tot het verdergaande cliëntgerichtgericht werken? De aanwezigen zijn het er unaniem over eens dat zaakgericht werken in het sociaal domein een bijdrage kan leveren met betrekking tot de 3 decentralisaties, maar dat dit slechts een middel is in het bereiken van het hogere doel. Door de deelnemers is aangegeven dat verdere ontwikkeling van de zaaktypecatalogus noodzakelijk is. Zo zal er verder gewerkt worden aan de huidige versie van de zaaktypecatalogus sociaal domein en zal KING ook betrokken worden in het vervolgtraject.

Wilt u meer informatie over de ontwikkeling van de ZTC Sociaal Domein? Neemt u dan contact op met Marcel Lemmen, commercieel manager via m.lemmen@telengy.nl of via 06-50431577.