Home » Actueel » Overheid in Beweging: De Klik

Overheid in Beweging: De Klik

Hier vindt u de laatste Overheid in Beweging De Klik. In ketensamenwerkingen is een goed samenspel essentieel om het gewenste resultaat te realiseren. De basis daarvoor is de juiste klik tussen ketenpartners. In deze uitgave belichten we die samenwerkingen vanuit verschillende invalshoeken. Vanuit een zorgorganisatie die al enkele jaren met innovatieve concepten bezig is, maar er is ook aandacht voor de juridische kant van ketensamenwerking. Is de huidige wetgeving nog wel passend voor de bestuurlijke realiteit van wederzijdse afhankelijkheid en samenwerking?

In deze Overheid In Beweging De Klik:

 • Ketenpartner aan het woord
  Op vertrouwen sturen in ketensamenwerkingen.
 • Demografische Effect Rapportage
  Stedebouwkundige helpt ‘nieuwe werkelijkheid’vorm te geven.
 • Regierol van gemeenten
  “Regierol vraagt om herinrichting en focus”
 • Wetgeving en de bestuurlijke praktijk
  Hoe ‘keten-proof’ is het bestuursrecht?
 • Wmo – Gedeelde zorg
  Landgraaf kiest voor een zachte landing.
 • Vraaggestuurd werken
  “Bepaal eerst de vraag, dan het beleid en aanbod”
 • Inspiratie
  Muziek in ketensamenwerking
  Met andere ogen – IJle lucht
 • Met passie samenwerken
  Samenspel naar de top.

U kunt deze Overheid in Beweging: De Klik hieronder downloaden:

Overheid in Beweging De Klik