Home » Actueel » Sociale Wijkteams Den Bosch ontwikkelen gestaag door

Sociale Wijkteams Den Bosch ontwikkelen gestaag door

Telengy-adviseur Evelien van Deursen ondersteunt momenteel de gemeente Den Bosch bij de doorontwikkeling van de Sociale Wijkteams. Transformatie is hierbij het sleutelwoord. Ruim anderhalf jaar zijn de teams nu aan het werk. Nu de ‘nieuwe’ taken eindelijk geland zijn, is het tijd voor de echte transformatieslag binnen het sociaal domein. Om deze transformatie vorm te geven, werkt de gemeente Den Bosch met zes Sociale Wijkteams. Deze wijkteams ondersteunen bewoners van alle leeftijden met meervoudige complexe zorgbehoeften en werken hierbij nauw samen met de basisprofessionals en zorgaanbieders.

Medewerkers als regisseurs

De gemeente Den Bosch heeft bij de inrichting van de wijkteams gekozen voor het ‘regisseursmodel’. Dit betekent dat de medewerkers van de wijkteams regisseurs zijn en niet zelf hulpverlenen. Samen met de bewoner(s) zorgen zij ervoor dat de juiste ondersteuning wordt gearrangeerd en zien hierin toe op het behalen van vooraf gedefinieerde (regie)doelen. Hierbij komt het spanningsveld tussen zelfredzaamheid en de verantwoordelijkheid van de professional ten aanzien van het borgen van veiligheid en kwaliteit om de hoek kijken. Evelien van Deursen: “Ondersteuning bij deze doorontwikkeling is een uitdagende maar leuke klus. De decentralisaties hebben grote gevolgen voor de werkprocessen binnen de gemeente én in de keten. Nieuwe aanvraagprocedures en werkwijzen maar ook de doorvertaling van beleid naar uitvoering vragen om optimalisatie van werkprocessen. De wijkteams draaien nu anderhalf jaar en de inhoudelijke processen zijn vaak alweer gewijzigd ten opzichte van de beginsituatie.”

Verduidelijking, vernieuwing, verbetering

“Wat is de rol van het Sociale Wijkteam? Hoe maken we de transformatie zichtbaar? Wat mag wel of juist niet in het kader van de privacywetgeving? Hoe verhoudt het Sociale Wijkteam zich tot andere afdelingen binnen de gemeente of tot de (basis)professionals? Hoe gaan we om met de ontwikkelingen om ons heen? Zo kan ik nog wel even doorgaan, dit zijn immers vragen van alledag. Om te komen tot concrete antwoorden op deze vragen en handvatten voor de uitvoering zijn allerlei disciplines nodig uit de gemeentelijke organisatie en de samenwerkende partners. De essentie van mijn opdracht is het bij elkaar brengen van deze disciplines en ervoor zorgen dat er daadwerkelijk verduidelijking, vernieuwing en verbetering komt in de werkprocessen van de wijkteams”, aldus Evelien van Deursen.

Lean maken van processen

“Het bij elkaar brengen van disciplines wordt gedaan vanuit de Lean-gedachte, een managementfilosofie die zich richt op het creëren van waarde in alle processen en het elimineren van verspillingen en activiteiten, zonder daarbij de toegevoegde waarde uit het oog te verliezen. De klant staat steeds centraal. Deze methodiek wordt momenteel steeds verder uitgerold binnen de gemeente Den Bosch”, zo stelt Evelien van Deursen vast. “Wat ik belangrijk vind aan het Lean maken van processen is dat de organisatie meegaat in deze Lean-gedachte. Bewustwording van het concept is essentieel voor het bereiken van het doel. Lean focust zich op het doel, het proces en de mensen om continu de effectiviteit en efficiëntie te verbeteren en zo blijvend toegevoegde waarde te bieden. Al met al een leuke opdracht op het snijvlak informatievoorziening en het sociaal domein!”

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Evelien van Deursen, adviseur bij Telengy, via tel. nr. 06 50 28 03 07 of via e-mail: e.v.deursen@telengy.nl.