Home » Actueel » Stimuleert uw gemeente burgeremancipatie?

Stimuleert uw gemeente burgeremancipatie?

Telengy is als kennispartner voor de overheid continu op zoek naar manieren om, op basis van eigen inzichten (onderzoek, trendanalyse, kennissessies), zichzelf en haar relaties op de hoogte te stellen van de actualiteit in de markt en hoe daarmee om te gaan. Ook in het sociaal domein, een werkveld dat grote veranderingen ondergaat, zit Telengy niet stil. Gemeenten en ketenpartners vragen zich momenteel af hoe zij ervoor staan en wat ze moeten doen om gestelde doelen te bereiken.

Het is voor Telengy aanleiding om een onderzoek te starten naar dit vraagstuk. De vraag die we willen beantwoorden is: “In hoeverre draagt de werkwijze van Nederlandse gemeenten binnen het wettelijk kader van de domeinen Wmo 2015 en Jeugdwet bij aan burgeremancipatie?”. Deze vraag zien wij als essentieel omdat zij uitgaat van de aanname dat de wezenlijke verandering zit in een aanpak die uitgaat van ‘terug naar de bedoeling’ of te wel ‘het zelfredzaam zijn van de burger’. De doelstelling van het onderzoek is om te komen tot een ‘stand van het land’. Er wordt gekeken naar gehanteerde werkwijzen door gemeenten in het sociaal domein die bijdragen aan het stimuleren van burgeremancipatie. We willen zoveel mogelijk gemeenten betrekken in het onderzoek en zullen daarom binnenkort een beroep op u doen.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met commercieel manager Marcel Lemmen, via telefoonnummer: 06 50 43 15  77 of via e-mail: m.lemmen@telengy.nl.