Home » Actueel » Sturingsinformatie Sociaal Domein gemeente Lingewaal

Sturingsinformatie Sociaal Domein gemeente Lingewaal

In oktober heeft Telengy-adviseur Jeroen van den Broek zich ingezet voor de gemeente Lingewaal. Hij heeft zich beziggehouden met de inrichting van een herbruikbaar standaardproces voor het aanleveren van data afkomstig uit Civision Samenlevingszaken aan Initi8. Dit in het kader van het door Initi8 ontwikkelde product, genaamd CTRL8, waarmee sturings- en verantwoordingsinformatie over het gemeentelijke sociaal domein gemonitord kan worden.

Allereerst werd in samenwerking met andere gemeenten het juiste SQL-script verkregen. Vervolgens is dit script door middel van enkele tests afgestemd op de context bij gemeente Lingewaal en de vanuit Initi8 gestelde eisen. Daarnaast is een handleiding ontwikkeld. Dankzij de inspanningen van Jeroen is gemeente Lingewaal tegenwoordig in staat om de benodigde data op gemakkelijke en zelfstandige wijze aan te leveren.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen van den Broek, adviseur bij Telengy, via tel. nr. 06 49 89 06 00 of via e-mail: j.v.d.broek@telengy.nl.