Home » Actueel » Volontario: Innovatie leidt tot transformatie

Volontario: Innovatie leidt tot transformatie

Nú is het moment om zaken anders te organiseren, los te laten en te kijken naar vernieuwende initiatieven die bijdragen aan versterking van de kracht in een dorp, wijk of kern. Doe je dat als gemeente niet, dan krijgt transformatie geen vorm. Een heel mooi voorbeeld waar Telengy-adviseur Femke de Vos aan heeft meegewerkt is stichting Volontario in de gemeente Stein.

Telengy-adviseur Femke de Vos is werkzaam binnen het Sociaal Domein en werkt mee aan veranderopdrachten bij gemeenten. Twee belangrijke zaken vallen haar op: De eerste is dat gemeenten hun begroting en capaciteitsplanning vastgesteld hebben voor 2015, maar daarbij (vaak) vergeten zijn om ruimte te creëren voor burgerinitiatieven. Femke de Vos: “We willen heel veel van burgers; wanneer deze dan in beweging komen, moet je ze kunnen faciliteren. Dat kost tijd en soms ook geld.” Het tweede dat opvalt is dat de gemeente geneigd is om te blijven sturen. Loslaten en vertrouwen hebben in een nieuw burgerinitiatief of organisatie die het anders wil gaan doen blijkt enorm moeilijk. Femke de Vos: “Geef het initiatief een kans! De uitvoering van een succesvolle veranderopdracht gaat niet zonder het nemen van risico’s. Vraag je dus bij elk gesprek, bij elk initiatief en bij elk verzoek af: ‘Wat is er vernieuwend aan?’ en ‘wat levert dit daadwerkelijk op voor het dorp, wijk of kern?’. Als een initiatief wordt gedragen door de inwoners, dan is de kans van slagen groot.”

Stichting Volontario in de gemeente Stein beloont vrijwilligers met VOLO’s van maatschappelijk betrokken bedrijven uit de gemeente. Vrijwilligers registreren hun gewerkte uren op een website en de contactpersoon van de vereniging of stichting keurt deze goed. Bedrijven tonen hun betrokkenheid met een maatschappelijke bijdrage in ruil voor promotie. Het totaal aantal geregistreerde uren en het totale bedrag aan maatschappelijke bijdrage bepalen de waarde van de beloningsmunt, de zgn. VOLO. Op het eindejaarsevent komt alles en iedereen samen. Lokale bedrijven bieden hun producten of diensten in ruil voor VOLO’s aan en vrijwilligers kiezen hun eigen beloning. Met dit initiatief wil Volontario vrijwilligerswerk én maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren. De website is sinds januari 2015 actief en de stichting is momenteel volop bezig haar activiteiten onder de aandacht te brengen bij verenigingen, stichtingen en ondernemers. Bezoek de website voor meer informatie: www.volontario.nl.

Tevens is er recent een artikel geplaatst over Volontario in Dagblad De Limburger: link.

De dames van Stichting Volontario

De dames van Stichting Volontario

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Femke de Vos, adviseur bij Telengy, via tel. nr. 06 52 58 57 08 of via email: f.d.vos@telengy.nl .