Home » Actueel » Wordt u gegijzeld door softwareleveranciers?

Wordt u gegijzeld door softwareleveranciers?

De afhankelijkheid die gemeenten ondervinden van softwareleveranciers is een actueel thema. Op allerlei niveaus ontstaan initiatieven om hier grip op te krijgen. Soms op gebundelde wijze, soms op zichzelf staand. Zeker als buitenstaander is het lastig de thema’s leveranciersmanagement en opdrachtgeverschap volledig te doorgronden. Vorige maand gaven wij al een sneak preview van ‘De Gijzeling’: een whitepaper over de gijzeling van Nederlandse gemeenten door softwareleveranciers, waarmee een poging wordt gedaan helderheid te krijgen op de eerder genoemde thema´s. Inmiddels is de volledige publicatie gereed en bij ons op te vragen.

Softwaremarkt anno 2016

Op dit moment worden de 390 Nederlandse gemeenten bediend door 180 softwareleveranciers in verschillende domeinen. Er lijkt dus sprake van stevige concurrentie in die domeinen, maar dat beeld schetst niet de werkelijkheid. Getuige recente berichtgeving in de pers zijn gemeenten niet blij met hun afhankelijkheid van softwareleveranciers; zij voelen zich ‘gegijzeld’. Is de gemeentelijke softwaremarkt een markt met slechte of onvoldoende marktwerking? En zo ja, welke oorzaak ligt hieraan ten grondslag?

Leveranciersmanagement en opdrachtgeverschap

Telengy heeft ruime ervaring op het gebied van onder andere opdrachtgeverschap en leveranciersmanagement in relatie tot bedrijfssoftware en leveranciersbeleid. Vanuit die expertise publiceert Telengy ‘De Gijzeling’: Op weg naar betere marktwerking in de gemeentelijke ICT-markt. In deze whitepaper schetsen we de gemeentelijke ICT-markt, zijn omgeving en de ontstaansgeschiedenis, om deze vervolgens te analyseren aan de hand van het vijfkrachtenmodel van Porter*. Daardoor krijgen we zicht op de concurrentiekrachten. Op basis van deze analyse sluiten we af met mogelijke maatregelen ter verbetering van de marktwerking: deels collectieve maatregelen, deels op het niveau van de individuele gemeente.

Collectief vs. individu

‘De gijzeling’ is een handvat voor managers, bestuurders en vakspecialisten van gemeenten hoe om te gaan met diverse initiatieven: Enerzijds op het gebied van collectief opdrachtgeverschap (op het niveau van het Rijk, VNG/KING, betrekking hebbende op gegevensdistributie, landelijke voorzieningen en het standaardisatiestelsel), anderzijds op het gebied van individueel leveranciersmanagement (per gemeente), gericht op contractmanagement, conflictmanagement en compliance-gereedschap.

Meer weten?

U kunt nu via onderstaand formulier ‘De Gijzeling’ opvragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harrie Gooskens, via telefoonnummer 06 83 17 70 41 of via e-mail: h.gooskens@telengy.nl.

*Bron: Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy. New York, NY: Free Press.

 

Opvragen whitepaper ‘De Gijzeling’

    Uw naam (verplicht)

    Uw e-mail (verplicht)

    Uw organisatie