Auteursarchief: Jorn Berentsen

DSO-beheerders gezocht

Lees het gehele artikel

De inwerkingtreding van de Omgevingswet zal grote gevolgen hebben voor het applicatielandschap van gemeentes. Het VTH-pakket moet in veel gevallen worden veranderd om aanvragen vanuit het DSO te kunnen ontvangen. Het systeem voor de bestemmingsplannen maakt plaats voor een nieuw systeem dat omgevingsplannen kan maken op basis van de STOP-TPOD standaard.

Daar komt nog bij dat er een nieuwe taak bij gemeentes is beland; het maken van toepasbare regels. Ook hier is een applicatie nodig die dergelijke vragenbomen kan opstellen en uploaden naar het DSO. Deze drie applicaties vullen elkaar aan en komen samen in het DSO. Kortom; het applicatielandschap wordt door deze interactie en afhankelijkheid complexer dan het momenteel is.

Jorn Berentsen, expert KennisCentrumOmgevingswet.nl en Telengy-adviseur beschrijft ‘DSO-beheerders gezocht’

Inrichten sjablonen Squit 20/20

Lees het gehele artikel

In november 2020 ben ik gestart aan een opdracht voor het inrichten van VTH-applicatie Squit 20/20 in gemeente Geertruidenberg. De organisatie had zichzelf voorgenomen live te gaan per 1 december. De inrichting was grotendeels klaar, alleen de sjablonen moesten nog worden ingericht. De opdracht was duidelijk: zorg ervoor dat alle sjablonen klaar zijn voor livegang. Ik was ingeschakeld vanwege tijdsdruk en het brengen van extra expertise. Deze opdracht heb ik in samenwerking met de applicatiebeheerder uitgevoerd.

Een grote potentiële valkuil in projecten zoals deze is dat het snel chaotisch dreigt te worden, aangezien het om allerlei verschillende sjablonen gaat. Sommige zijn uniek, andere komen vaker voor. Het ene sjabloon wordt alleen door de ene afdeling gebruikt, de andere door meerdere afdelingen.

Orde creëren

Om deze reden is onze eerste stap geweest het scheppen van orde. Zo hebben we voorkomen dat we overweldigd waren door het aantal sjablonen. Hiervoor heeft een grote inventarisatie plaatsgevonden. In een Excel-bestand is per zaaktype geselecteerd welke sjablonen er moeten worden geleverd en welke afdelingen hier gebruik van maken.

Livegang uitgesteld

In de eerste meeting met de applicatiebeheerder gaf ik al aan dat de deadline te strak was en adviseerde ik om de livegang te verplaatsen. Het was niet dat wij niet in staat waren om op tijd alle sjablonen in te voeren. Het probleem was dat vele van deze nog niet aangeleverd waren, omdat deze nog niet waren opgesteld. Deze moesten nog vervolgens door de juridische afdeling worden gecheckt en dat zou te veel tijd kosten. De key-users zagen gelijk na de inventarisatie ook in dat de deadline te dichtbij was en deze is een maand opgeschoven.

Key-users cruciaal

Nu was het belangrijkste dat er zo min mogelijk tijd werd verspild. Hiervoor was het van belang dat we niet alleen elkaar, maar ook de key-users snel konden vinden. Dit is georganiseerd door in sessies van vier uur tegelijkertijd met de applicatiebeheerder te gaan bouwen. De key-users kwamen regelmatig in deze sessies om mee te denken en vragen te beantwoorden. Zo bleven er geen vragen hangen en kon er worden doorgebouwd.

Succesvolle oplevering

In totaal heb ik me twee maanden ingezet voor gemeente Geertruidenberg en zijn alle sjablonen die aangeleverd zijn door de key-users op goede wijze in het systeem gezet. Ik kijk zelf terug op een succesvolle opdracht waarbij ik het erg naar mijn zin heb gehad. Ondanks dat het een grote lijst sjablonen was, hebben we ons daardoor nooit laten ontmoedigen, maar gewoon de schouders eronder gezet en de koe bij de hoorns gevat. Dit sluit mooi aan bij het Telengy credo: gewoon doen!

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jorn Berentsen, adviseur bij Telengy, via e-mail: j.berentsen@telengy.nl of 06 21 95 84 22.

Even voorstellen… Jorn Berentsen

Jorn Berentsen telengy profielfoto
Lees het gehele artikel

Jorn Berentsen telengy profielfoto

Mijn naam is Jorn Berentsen, en ik werk sinds kort als functioneel applicatiebeheerder bij Telengy. Door mijn politicologische achtergrond heb ik affiniteit met de publieke sector gekregen. Het leuke aan werken voor de overheid vind ik dat je bijdraagt aan ontwikkelingen die in het algemeen belang zijn. Uiteindelijk help ik er Nederland verder mee.

Momenteel zijn er in mijn optiek met name twee uitdagingen in de publieke sector die kansen bieden voor mij en andere Young Professionals. De eerste is dat de publieke sector weerstand zal moeten bieden aan de toenemende vergrijzing op de werkvloer. De gemiddelde leeftijd is vrij hoog. Door dit soms zo genoemde “grijze plafond” is het voor jongeren soms lastiger om in de overheid aan de slag te gaan. Gelukkig zie ik ook organisaties die juíst de jonge ambitie omarmen.

Er is veel ervaring aanwezig binnen overheden. Om echter flexibel te blijven is er ruimte benodigd voor jonge mensen met nieuwe ideeën voor verandering. Zeker door ervaring te koppelen aan nieuwe drijfveren, kunnen prachtige resultaten worden behaald. De ervaren experts die ‘weten hoe de hazen lopen’ binnen de publieke sector kunnen voor mij als Young Professional van onschatbare waarde zijn. Ervaren collega’s dienen als gids, om het pad vrij te kunnen maken om nieuwe initiatieven in te brengen.

De tweede uitdaging die ik zie voor de publieke sector is de Omgevingswet. De intreding van deze wet gaat de bestaande regelgeving aantasten. De benodigde kennis bij gemeenten en andere overheden om zich adequaat te prepareren kan ontbreken. Starters die deze kennis bezitten, kunnen dit meenemen naar de gemeente. In andere woorden, de nieuwe wet biedt een mooie kans voor Young Professionals om zich te onderscheiden in een overheidsorganisatie, zonder dat jaren ervaring vereist zijn.

Ik kijk ernaar uit om deze zojuist benoemde uitdagingen en kansen te benutten als functioneel applicatiebeheerder bij Telengy. Deze rol gaat verder dan slechts het inrichten van applicaties. Het is ook het helpen van mensen die minder digitaal zijn en het zijn van een schakel tussen hen en de bouwers van desbetreffende applicaties. Dit communicatieve aspect geeft aan iets IT-gerichts een hele menselijke tint. Dat maakt de functie ook zo leuk.

De komende tijd sta ik open voor het vergaren van kennis en van een zo groot mogelijke diversiteit aan onderwerpen binnen de overheid. Toch moet ik kleur bekennen, want ik heb in het bijzonder affiniteit met de Omgevingswet en bijbehorende applicaties. Ik wil er alles over weten en zou het interessant vinden om overheden te ondersteunen in het proces om zich klaar te maken voor de intreding van de wet op 1 januari 2021.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jorn Berentsen, trainee bij Telengy, via e-mail: j.berentsen@telengy.nl.