Home » Actueel » Bewustwording in Berg en Dal: “Doe het veilig!”

Bewustwording in Berg en Dal: “Doe het veilig!”

“Doe het veilig!” is de slogan van de bewustwordingscampagne over de thema’s informatiebeveiliging en privacy binnen de gemeente Berg en Dal. De campagne maakt onderdeel uit van het project ‘Informatiebeveiliging, privacy en datalekken’. Waarom een bewustwordingscampagne? Als gemeente kun je het organisatorisch (beleid, rolverdeling, procedures, etc.) en technisch (beveiligde infrastructuur, autorisaties en wachtwoorden etc.) nog zo goed voor elkaar hebben, maar zonder bewuste medewerkers schiet je daar weinig mee op.

Voorlichting en hulp

De insteek van de campagne is om alle medewerkers ‘onbewust bekwaam’ te maken, dus bestuur, management en medewerker. Geen nadruk op regels, verboden en verplichtingen, maar op voorlichting en hulp. Dit op een toegankelijke manier en met humor gebracht. Denk bijvoorbeeld aan posters die verspreid door het gemeentehuis hangen. Steeds een grappige context en een prikkelende tekst die bedoeld is om mensen er weer even over na te laten denken. Dit samen met een “doe het veilig!” logo.

Logo campagne Doe het veilig

Enquête onder medewerkers

Daarnaast worden er artikeltjes op intranet geplaatst, steeds met een ander thema en telkens met nieuwe tips en tricks om veilig met de gegevens van inwoners om te gaan. De volgorde van de artikelen is mede bepaald door middel van een enquête. Deze is gebruikt om de startsituatie van de organisatie te kunnen bepalen, maar ook om later te kunnen meten of en hoeveel er al geleerd is. De enquête geeft inzicht in wat medewerkers al weten, wat er al goed gaat en waar wij een toegevoegde waarde kunnen leveren door middel van voorlichting. De resultaten geven ons bovendien de mogelijkheid om in te zoomen op behoeften en daarbij onderscheid te kunnen maken per afdeling.

Advertentie Doe het veilig

De eerste resultaten

De bewustwordingscampagne is begin september gestart met posters en de enquête. De eerste artikelen staan op intranet en er zijn al korte presentaties / workshops gegeven aan afdelingen. De resultaten van de enquête zijn in een infographic verwerkt die dient als ‘praatplaat’ en er voor zorgt dat de resultaten gemakkelijker blijven hangen. Wat blijkt is dat de meeste interactie ontstaat bij een simpele rondgang door het gemeentehuis, een menselijke benadering. Je komt er zo snel achter wat er speelt bij medewerkers en welke vragen zij graag beantwoord zien. Tijdens onze campagne proberen we daarnaast ook in te spelen op actuele gebeurtenissen, waar we bij aanhaken. Een mooi voorbeeld is de uitrol van nieuwe telefoons onder medewerkers. Denken medewerkers eraan om de informatie op de telefoons goed te beveiligen door het gebruik van een toegangscode? Voorwaarde voor een succesvolle campagne is een managementteam dat het belang van de boodschap onderschrijft en hierin een voorbeeldfunctie en ambassadeursrol vervult. De gemeente Berg en Dal heeft hier niets over te klagen.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roald Schel, adviseur bij Telengy, via tel. nr. 06 28 42 18 62 of via e-mail: r.schel@telengy.nl. U kunt ook contact opnemen met Marc Mulder, adviseur bij Telengy, via tel nr. 06 49 89 06 00 of via e-mail: m.mulder@telengy.nl.