Home » Actueel » De Basisregistratie Personen: laten we het eens anders doen

De Basisregistratie Personen: laten we het eens anders doen

Al jaren zijn we bezig met de discussie over de wijze waarop persoonsgegevens bij de overheid moeten worden bijgehouden en opgeslagen. Medio vorig jaar is voor de zoveelste keer de stekker uit de modernisering van de GBA (tegenwoordig de BRP) getrokken. Dit heeft tot nu toe bakken met geld gekost, en eerlijk gezegd snap ik daar niets van. Je bouwt een database op, spreekt met elkaar af wat erin wordt gezet, wie hem vult en wie hem gebruikt. Daarnaast leg je wat lijntjes naar buiten om de communicatie technisch mogelijk te maken. En natuurlijk zorg je ervoor dat alles goed beveiligd is en dat de autorisaties goed zijn geregeld. OK, misschien wat kort door de bocht, maar in essentie gaat het hier wel om.

En dan te bedenken dat ze in België al jaren werken met de Kruispuntbank. De Kruispuntbank beheert de officiële databank van de Belgische overheid van alle natuurlijke personen die een economische activiteit uitoefenen, en van rechtspersonen die in België al dan niet economisch actief zijn. Misschien op dit moment niet de modernste oplossing, maar nog altijd beter dan het gedoe hier in Nederland.
Nou… ik durf in ieder geval geen Belgenmoppen meer te vertellen.

Waarom krijgen we het niet voor elkaar?

Ik vraag mij regelmatig af waarom wij het als klein landje niet voor elkaar krijgen om gewoon alle persoonsgegevens in één database te stoppen. Een database die we gewoon collectief (met alle gemeenten samen) beheren. Technisch kan het: je zet ergens een goed beveiligd datacenter neer en laat iedereen die daartoe bevoegd is via internet zijn mutaties en opvragingen doen. Simpel, goed te beheren en kostentechnisch, zeker op macroniveau, veel voordeliger dan de huidige werkwijze.

Samen organiseren

Ik vrees echter dat het niet gaat lukken. Niet omdat het technisch niet kan, maar omdat ‘we’ het niet willen. Lokale overheden zijn autonoom, en willen dus hun eigen boontjes doppen ondanks de kosten. En pogingen van groepen lokale overheden om dit te doorbreken, lopen veelal vast in langlopende discussies met andere overheden.

Ik weet het: ik ben pessimistisch, en misschien zou ik dat helemaal niet moeten zijn. Zeker als je weet dat de bron van het ‘Samen Organiseren’ (een nieuwe poging tot vergaande samenwerking van gemeenten) van onderop komt. Ik zou juist heel optimistisch moeten zijn. Het Common Ground concept met zijn NLX(-road) dat voortvloeit uit het ‘Samen Organiseren’ is een prachtig concept, maar het kan alleen echt slagen als alle gemeenten meedoen.

Zou het ook anders kunnen?

Mijn pessimisme komt vooral voort uit het feit dat heel veel gemeenten nog steeds laten blijken dat ze autonoom zijn en dat ook willen blijven als het gaat om de informatievoorziening en ICT. Jammer, maar daar hebben we blijkbaar mee te dealen. Maar wellicht kunnen we er ook gebruik van maken. In de toelichting op het Common Ground concept wordt bijvoorbeeld een verbinding gelegd met de technologie van Blockchain.

Stel nu eens dat we die lokale autonomie gewoon gaan gebruiken om toch een effectieve en relatief goedkope oplossing te vinden voor het beheren en delen van data. Dan gaan we de modernisering van de BRP opnieuw aanpakken, maar nu als een Latrelatie: samen en toch apart. Nieuw? Nee, maar door een andere inzet van de technologie wellicht toch anders. We willen goed bereikbare, betrouwbare en up-to-date zijnde databases hebben, die door alle gemeenten tegelijkertijd gebruikt kunnen worden. Ze moeten goed te beheren en te controleren zijn, en gekoppeld kunnen worden aan andere lokale toepassingen. Dus geen centrale oplossing, maar wel één die zich wel als zodanig gedraagt.

We maken een intergemeentelijk Blockchainnetwerk dat zijn data via de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) uitwisselt en altijd bij alle gemeenten up-to-date is. Alle data die gemeenten en andere overheden met elkaar willen of moeten delen worden in de Blockchain ondergebracht. Zowel de interne als externe afnemers (ook op lokaal niveau) kunnen van de data gebruikmaken. De kwaliteit van de data gaat dan omhoog. Gemeenten kunnen de data inzetten voor lokale doelen, en de landelijke voorzieningen kunnen weg.

Laat het duidelijk zijn. Ik zie echt mogelijkheden in de pogingen om het Common Ground project tot een succes te maken. Maar dan moet iedereen in lokaal overheidsland er wel voor gaan. En gemeenten en VNG: ‘Pak je rol hierbij.’

Ik ben benieuwd hoeveel beren ik op mijn weg nu ga tegenkomen…

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eric Leroi, adviseur bij Telengy, via tel. nr.  06  22 77 63 63 of  via e-mail: e.leroi@telengy.nl.