Home » Actueel » Dwarskijkcasus “Handel ook buiten kaders”

Dwarskijkcasus “Handel ook buiten kaders”

Een alleenstaande vader doet een aanvraag voor vervoer van zijn dochter voor speciaal onderwijs (grondslag zintuiglijk beperkt). Vader heeft zelf geen auto en kan er geen aanschaffen. Omdat na het toetsen van de criteria blijkt dat de afstand net valt buiten het rechtmatige aanbod, wordt het vervoer niet vergoed. Vader en gemeente geraken in een bezwaarprocedure. Situatie lijkt niet overbrugbaar. Totdat iemand voorstelt aan vader een auto toe te kennen inclusief brandstofvergoeding. Nu is vader zelf in staat om kind naar school te brengen. Deze oplossing is duurzaam, binnen eigen kracht principes en uiteindelijk goedkoper dan geïndiceerd vervoer.

Systeemwereld: de klantvraag past niet in de kaders en wordt in beginsel niet gehonoreerd.

Leefwereld: door een oplossing buiten de kaders, realiseren we duurzaamheid, eigen kracht en een goedkoper adequate voorziening.

 


Dwarskijken in het Sociaal Domein. Nu de transformatie in het Sociaal Domein lijkt aangebroken kijken alle partners nog eens terug op de transitie van de afgelopen periode en de beoogde doelstellingen. Landelijk beoogt het programma Sociaal Domein weg te komen van de systeemwereld en de mens centraal te zetten in denken en doen. Telengy pakt die handschoen op en gaat graag in gesprek met organisaties die ‘al dwarskijkend’ de transformatie vorm willen geven. Aan de hand van bovenstaande dwarskijkcasus nemen we u alvast een beetje mee in onze visie.

We organiseren de dwarskijksessie sociaal domein met de titel ‘Weg van het systeemdenken, op naar de leefwereld!’ op 28 september 2017 van 15.30u tot 19.00u in de regio Eindhoven. Aan de sessie zijn geen kosten verbonden en gezien het tijdstip wordt voor een maaltijd gezorgd.

Wilt u deelnemen, dan kunt u zich via deze link opgeven.