Home » Actueel » Dwarskijkcasus “Staat niet op de kaart”

Dwarskijkcasus “Staat niet op de kaart”

Dochter van 17 heeft een psychiatrische stoornis waardoor zij niet meer onder de mensen komt. Intrinsieke motivatie om naar school te gaan, maar door psychiatrisch ziektebeeld lukt dit niet. De stoornis leidt tot mensenschuwheid en zet aan tot automutilatie. Diverse DBC’s bieden geen soelaas: tijdens de behandelmomenten lijkt het goed te gaan maar zodra ze er alleen voor staat gaat het mis: dan verliest ze focus en vervalt in pathologisch gedrag. Er is iemand nodig die op deze momenten de aandacht trekt waardoor ze focus kan houden. Een pilot met een hulphond resulteert in het effect dat nodig is om zelfstandig op eigen kracht te participeren in het dagelijks leven. Deze oplossing wordt echter niet vergoed. Het staat niet in de productencatalogus. Wel kan opnieuw een DBC worden aangeboden, die eerder niet werkte en vier keer duurder is.

Systeemwereld: de onorthodoxe oplossing die helpt, staat niet op de kaart en wordt niet vergoed.

Leefwereld: de oplossing die wél op de menukaart staat, biedt geen soelaas.

 


Dwarskijken in het Sociaal Domein. Nu de transformatie in het Sociaal Domein lijkt aangebroken kijken alle partners nog eens terug op de transitie van de afgelopen periode en de beoogde doelstellingen. Landelijk beoogt het programma Sociaal Domein weg te komen van de systeemwereld en de mens centraal te zetten in denken en doen. Telengy pakt die handschoen op en gaat graag in gesprek met organisaties die ‘al dwarskijkend’ de transformatie vorm willen geven. Aan de hand van bovenstaande dwarskijkcasus nemen we u alvast een beetje mee in onze visie.

We organiseren de dwarskijksessie sociaal domein met de titel ‘Weg van het systeemdenken, op naar de leefwereld!’ op 28 september 2017 van 15.30u tot 19.00u in de regio Eindhoven. Aan de sessie zijn geen kosten verbonden en gezien het tijdstip wordt voor een maaltijd gezorgd.

Wilt u deelnemen, dan kunt u zich via deze link opgeven.