Home » Actueel » Dwarskijkcasus “Ondersteun de eigen kracht”

Dwarskijkcasus “Ondersteun de eigen kracht”

Moeder doet een aanvraag voor hulp omdat haar kind vastloopt in zijn ontwikkeling als gevolg van een stoornis in het autistische spectrum. Er zijn geen verdere problemen binnen de primaire steungroep. Ofwel: moeder is zelf pedagogisch kundig genoeg om opvoedingsproces weer vlot te trekken maar door randzaken hiertoe niet in staat. Belangrijk knelpunt is het huishoudelijke werk. Deze taken zijn de druppel die de draaglast overstijgt. Met de inzet van huishoudelijke hulp wordt moeder ontlast en kan zij zich volledig toewijden aan de opvoedingstaken. Echter omdat de grondslag voor de aanvraag is gelegen in het kind en niet in moeder, wordt een aanvraag voor huishoudelijke hulp niet gehonoreerd. Er is wel specialistische Jeugdhulp beschikbaar om de autistische stoornis te behandelen. Dit gaat echter voorbij aan de principes ‘eigen kracht’, ‘licht waar kan zwaar waar nodig’ en ‘maatwerk’. De inzet van specialistische zorg gaat in dit geval tegen deze principes in en brengt als risico met zich mee dat het gezin hospitaliseert (afhankelijk wordt).

Systeemwereld: de oplossing die aansluit bij de klantvraag en transformatie opgave, is niet haalbaar.

Leefwereld: de oplossing die wel haalbaar is, sluit niet aan bij de klantvraag en transformatie opgave.

 


Dwarskijken in het Sociaal Domein. Nu de transformatie in het Sociaal Domein lijkt aangebroken kijken alle partners nog eens terug op de transitie van de afgelopen periode en de beoogde doelstellingen. Landelijk beoogt het programma Sociaal Domein weg te komen van de systeemwereld en de mens centraal te zetten in denken en doen. Telengy pakt die handschoen op en gaat graag in gesprek met organisaties die ‘al dwarskijkend’ de transformatie vorm willen geven. Aan de hand van bovenstaande dwarskijkcasus nemen we u alvast een beetje mee in onze visie.

We organiseren de dwarskijksessie sociaal domein met de titel ‘Weg van het systeemdenken, op naar de leefwereld!’ op 28 september 2017 van 15.30u tot 19.00u in de regio Eindhoven. Aan de sessie zijn geen kosten verbonden en gezien het tijdstip wordt voor een maaltijd gezorgd.

Wilt u deelnemen, dan kunt u zich via deze link opgeven.