Home » Actueel » Okkie Trooy, het eerste voorbeeld van Dynamic Case Management?

Okkie Trooy, het eerste voorbeeld van Dynamic Case Management?

Okkie Trooy is een bekende tv-serie voor kinderen uit de jaren ’60. Hij had een koffertje dat hij met open- en dichtklappen kon omtoveren mét of zónder krentenbollen. Maar ja, we zijn ruim 50 jaar verder en nu is ‘case-management’ iets heel anders en zéker de ‘dynamic’ variant daarvan. Voordeel is wél dat er geen octrooi op rust.

Dirk Moree, expert KennisCentrumOmgevingswet.nl en Telengy-adviseur, schrijft over Dynamic Case Management.