Home » Actueel » Even voorstellen.. Arno van Waesberghe

Even voorstellen.. Arno van Waesberghe

Telengy heet opnieuw een collega welkom: Arno van Waesberghe. Hieronder stelt hij zichzelf aan u voor:

Arno van Waesberghe

Arno van Waesberghe

Per 1 september 2016 ben ik aangesloten bij Telengy. Vanuit een integrale blik meerwaarde leveren vind ik belangrijk. Na mijn studie Geo-informatie ben ik voor een gemeente gaan werken. Al snel ontdekte ik dat mijn ambities verder reikte dan één gespecialiseerd vakgebied. Deze verbreding heb ik  gevonden in de bedrijfsvoering. Hier heb ik ervaring mee opgedaan tijdens mijn leidinggevende posities bij verschillende teams. Dit is ook de reden dat ik managementwetenschappen ben gaan studeren. Hier heb ik gekozen voor de specialisatie Strategisch HRM omdat de mens in mijn optiek centraal staat.

Vanuit mijn ervaring heb ik een brede kennis van de bedrijfsvoeringaspecten waar een gemeente mee te maken heeft. Op de onderdelen HR en Informatiemanagement gaat deze kennis ook dieper. Ik ben er namelijk van overtuigd dat een organisatie goed kan presteren als HR-instrumenten op de juiste wijze ingezet worden en de medewerkers kunnen beschikken over de informatie die nodig is voor hun werk. Naast deze onderdelen zal ik bij de aanpak van een vraagstuk altijd de volle breedte van het vraagstuk beschouwen. Hierbij zoek ik naar de balans tussen het maken van een weloverwogen keuze en de voortgang, het bereiken van het resultaat. Hierbij baseer ik mij op het principe dat niet mijn idee, maar het meest gedragen idee tot de beste oplossing leidt. Ik ben een gedreven doelgerichte manager/adviseur die altijd op zoek is naar nieuwe wegen. Deze houding van innovatie combineer ik met een gezonde dosis lef, omgevingssensitiviteit en humor. In de persoonlijke benadering ben ik duidelijk en open met een gezond gevoel voor de persoonlijke situatie. Hard op de zaak, zacht op de relatie is een uitspraak die mij past.

Ik ben ervan overtuigd dat de publieke functie van de gemeente verder reikt dan het creëren van voorzieningen voor burgers en bedrijven en het brengen van sociale en gemeenschappelijke cohesie. De gemeente en de politiek hebben juist de taak om iedereen mee te laten doen. De uitdaging hierbij is in een steeds veranderde omgeving om kennis te delen, informatie beschikbaar en inzichtelijk te maken en mensen en instanties aan elkaar te verbinden. Mijn keuze voor Telengy sluit aan bij mijn drijfveren en kwaliteiten. Telengy richt zich in de advisering op een mooie mix tussen het leveren van expertise en de brede integrale blik. Het leggen van verbindingen tussen mensen en vakgebieden leidt tot het beste resultaat, dat is ook waar ik in geloof. Daarnaast biedt Telengy mij de mogelijkheid uitdagende opdrachten aan te pakken en mezelf in de praktijk verder te ontwikkelen.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arno van Waesberghe, adviseur bij Telengy, via tel. nr. 06 39 06 62 58 of via e-mail: a.v.waesberghe@telengy.nl.