Home » Actueel » Gegevensuitwisseling tussen gemeenten en woningcorporaties

Gegevensuitwisseling tussen gemeenten en woningcorporaties

Rotterdam en Gouda deden het al langer: samenwerken met woningcorporaties op het gebied van persoonsgegevensuitwisseling. Niet alleen om woonfraude te bestrijden, maar ook om een beeld te krijgen van wat nodig is in een wijk. Komen er steeds meer ouderen? Neemt het aantal alleenstaanden toe, of juist het aantal gezinnen? Is er meer of minder behoefte aan speeltuintjes? En ga zo maar door. Wijken veranderen, en daarmee de behoeften van inwoners ook. Door samen te werken met woningcorporaties kunnen gemeenten beter inschatten wat er moet gebeuren in wijken.

Circulaire van Plasterk

In 2016 kwam minister Plasterk met een circulaire waarin hij de wens uitsprak dat gemeenten meer gegevens met woningcorporaties zouden gaan uitwisselen. Gemeenten zouden woningcorporaties gegevens moeten gaan verstrekken vanuit hun BRP, zodat eventuele woonfraude beter in beeld gebracht kon worden.

Aan een landelijke aansluiting voor woningcorporaties werd toen niet gedacht, en terecht. Uiteindelijk zou een landelijke aansluiting precedenten kunnen scheppen in de richting van volledig commerciële partijen op de woningmarkt, en daar zitten niet veel mensen op te wachten. Woningcorporaties hebben echter als belangrijkste doel om woningen te bouwen en te beheren in de sociale sector. Zij hebben een gewichtig maatschappelijk belang, dus daarom gaf Plasterk het woord aan de gemeenten. Zij kunnen deze gegevensverstrekking wel voor hun rekening nemen, want uiteindelijk hebben zij ook een maatschappelijk belang bij juiste gegevens. Zeker als er dan ook nog sprake is van een wederzijdse uitwisseling, omdat dat een nog grotere toegevoegde waarde biedt. Tot slot is een bijkomend voordeel dat de kwaliteit van de informatievoorziening van gemeenten en woningcorporaties naar een hoger niveau wordt getild.

Minder fouten

In het afgelopen jaar is Telengy gevraagd om een woningcorporatie te helpen bij de implementatie van deze gegevensuitwisseling. Deze corporatie heeft woningen in vier gemeenten en wil graag gebruikmaken van een basisset persoonsgegevens uit de BRP om daarmee de kwaliteit van haar bestanden te verhogen. Tegelijkertijd biedt zij aan de gemeenten aan om – bij een akkoord van een huurder – alvast een verhuismutatie door te geven. Ook dat heeft een positieve invloed op de kwaliteit van de BRP en helpt tevens om woonfraude te voorkomen. Gemeenten die een adresonderzoek starten, besteden daar over het algemeen veel tijd aan. Door mutaties door te krijgen vanuit een woningcorporatie is de kans kleiner dat er fouten in de BRP zitten. Uiteraard wordt hierbij niet meer gedacht aan het uitwisselen van deze informatie op papier, maar langs de digitale weg.

Uitdagingen

Het traject om de gegevensuitwisseling tot stand te brengen kent wel een aantal juridische en praktische uitdagingen. Allereerst moeten gemeenten bereid zijn om mee te werken aan de gegevensuitwisseling. Gelukkig helpt de circulaire van Plasterk daarbij. Vervolgens moeten de woningcorporatie en de gemeente juridisch aan de slag. Er moet een convenant en een verwerkersovereenkomst worden opgesteld. Dit vraagt van beide kanten wel wat inlevingsvermogen. Uiteindelijk gaat het om het omgaan met privacygevoelige gegevens en de uitwisseling daarvan moet veilig en met zorg plaatsvinden.

De ervaringen met het opstellen van beide soorten documenten zijn tot nu toe positief. Woningcorporaties snappen dat gemeenten de gegevens goed afgeschermd willen hebben en gemeenten snappen de toegevoegde waarde van het verstrekken van persoonsgegevens in het kader van het maatschappelijk belang. Inmiddels zijn er een aantal goede voorbeelden van beide documenten, zeker omdat er al langer met convenanten en verwerkersovereenkomsten wordt gewerkt door gemeenten.

Aan de slag

Als het juridische deel in concept klaar is, begint voor de woningcorporatie de echte klus. De meeste woningcorporaties zijn gelukkig al bezig met de invoering van de AVG, waardoor zij redelijk snel aan een aantal eisen op het gebied van de informatiebeveiliging kunnen voldoen. Sommige corporaties zijn zelfs al ISO-gecertificeerd. Andere doorlopen nog een audittraject om zo op tijd klaar te zijn voor 25 mei, wanneer de AVG van toepassing is. Het doel is uiteraard om de gemeente te kunnen laten zien dat de corporatie klaar is om gegevens uit de BRP te ontvangen.

CORA

Zoals eerder gezegd, gaat het om het digitaal uitwisselen van gegevens. Woningcorporaties zijn al enige tijd geleden gestart met het opbouwen van een informatiearchitectuur die, net als GEMMA, is afgeleid van NORA. Deze architectuur heet CORA (Corporatie Referentie Architectuur). Het grote voordeel van het gebruik van deze architectuur is dat de informatiearchitecten van gemeenten en woningcorporaties elkaar op hoofdlijnen verstaan en dat er gebruik wordt gemaakt van standaard uitwisselingsformaten. Ook de leveranciersmarkt van de woningcorporaties kent NORA en haar afgeleide architecturen. Over het algemeen worden zelfs dezelfde koppelvlakken ondersteund. Partijen die zich in de gemeentemarkt bijvoorbeeld bezighouden met digikoppelingen blijken ook bekend te zijn met de corporatiemarkt.

Met andere woorden: het aansluiten van een woningcorporatie op de BRP van een gemeente als afnemende derde is zowel inhoudelijk, juridisch, als technisch goed uitvoerbaar. Tot slot zijn de voordelen voor zowel de gemeenten als de corporaties evident.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eric Leroi, adviseur bij Telengy, via tel. nr.  06  22 77 63 63 of  via e-mail: e.leroi@telengy.nl.