Home » Actueel » Informatievoorziening 3D in Doesburg

Informatievoorziening 3D in Doesburg

Op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet. De manier waarop Doesburg de organisatie op wil zetten om de nieuwe verantwoordelijkheden in te vullen, krijgt steeds meer gestalte. De noodzakelijke veranderingen vragen om een integrale aanpak om problemen in samenhang op te lossen.

Doesburg heeft gekozen voor een organisatie-inrichting waarbij de dienstverlening aan inwoners uitgevoerd wordt door een drietal teams: een jeugdteam (al langer operationeel), een sociaal team en een consulententeam. De eerste twee teams bestaan voornamelijk uit medewerkers van ketenpartners en zij ondersteunen huishoudens waarbij meer complexe vraagstukken spelen. Het consulententeam ondersteunt inwoners bij minder complexe vraagstukken en bestaat uit medewerkers die bij de gemeente in dienst zijn. De eerste toegang wordt geregeld in samenspraak met verschillende maatschappelijke instellingen.

ICT-voorzieningen zijn dringend gewenst om de nieuwe processen en dienstverlening te ondersteunen. VISD heeft een groot aantal functionaliteiten benoemd waarover de informatievoorziening 3D dient te beschikken. KING heeft de Softwarecatalogus uitgebreid met de mogelijkheid om een architectuurplaat te maken die gericht is op de decentralisaties in het Sociaal Domein. Hier heeft de gemeente Doesburg dankbaar gebruik van gemaakt. In eerste instantie heeft Telengy-adviseur Willem Isendoorn de huidige softwarepakketten opgevoerd in de Softwarecatalogus, waardoor de architectuurplaat van de gemeente Doesburg op dit terrein vorm kreeg. Dit gaf een mooi beeld van de referentiecomponenten die al beschikbaar zijn en die nog ontbreken.

Tijdens een interne werkconferentie met een groot aantal deelnemers is bepaald welke prioriteiten er zouden moeten gelden. Er is vooral gekeken naar de componenten die op 1  januari 2015 minimaal beschikbaar dienen te zijn. Willem heeft de architectuurplaat uitgelegd en vervolgens aan drie werkgroepen de vraag voorgelegd om voor een fictief bedrag van €100.000 de minimaal benodigde componenten in te kopen. Deze werkgroepen hebben zich onafhankelijk van elkaar over de architectuurplaat gebogen en hun top 5 samengesteld. De uitkomsten van deze werkgroepen kwamen in hoge mate met elkaar overeen, dus dat was een goede basis voor de planning. De behoefte aan een regiesysteem bleek het hoogst. Ook een website voor digitale vraagverheldering (incl. Sociale Kaart), een signaalsysteem en klantcontactbeheer scoorden hoog. Willem heeft projecten benoemd om te voorzien in de ontbrekende componenten.

Vervolgens heeft Willem de door VISD opgestelde lijst met actiepunten beoordeeld (bron: https://www.visd.nl/visd/wat-moet-u-doen). Dit leverde een overzicht op met aanvullende actiepunten voor de gemeente Doesburg, zoals het uitvoeren van de privacyscan op het gebied van informatiebeveiliging rondom de 3D’s. Ten slotte heeft hij vastgesteld wat er lokaal nog meer nodig is, zoals de technische voorzieningen voor het voorportaal.

Het bovenstaande heeft Willem uitgewerkt in een projectplan met daarin de definitie van 14 deelprojecten die in de tweede helft van 2014 uitgevoerd dienen te worden. Er is extra capaciteit en geld gevraagd én toegewezen voor de realisatie van deze deelprojecten. Er wordt nu hard gewerkt om de eindstreep te halen zodat alle minimaal benodigde voorzieningen op tijd klaar zijn zodat ook de gemeente Doesburg kan zeggen dat het ‘transitieproof’ is!

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willem Isendoorn, adviseur van Telengy, via tel. nr. 06 51 54 11 69 of via e-mail: w.isendoorn@telengy.nl