Home » Actueel » Resultaten onderzoek invoering Wabo

Resultaten onderzoek invoering Wabo

Telengy deed onderzoek naar de ervaringen van gemeenten bij de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Uit de resultaten van het onderzoek invoering Wabo komt naar voren dat de meeste gemeenten veel geld hebben gestoken in de invoering. Het verbeteren van dienstverlening stond hierbij centraal. De komende maanden zal duidelijk moeten worden of de burgers en ondernemers ook daadwerkelijk voordeel hebben van de Wabo.

Omgevingsvergunning verstrekken

Nu de wet per 1 oktober in werking is getreden, is de vraag gerechtvaardigd of de gemeenten in staat zijn om de omgevingsvergunning te verstrekken. Uit de resultaten blijkt dat 21% van de gemeenten niet in staat bleek om de wet per 1 oktober volledig in te voeren. Daar staat tegenover dat veel gemeenten de Wabo hebben aangegrepen om de dienstverlening te verbeteren. Dit gebeurt onder meer door de processen te vereenvoudigen en de doorlooptijden te verkorten.


Knelpunten

Uit de resultaten blijkt dat de grootte van de gemeente sterk van invloed is op de soort knelpunten. Zo is bij kleinere gemeenten (< 10.000 inwoners) het gebrek aan inhoudelijke kennis het grootste struikelblok geweest. Bij grotere gemeenten (> 50.000 inwoners) wordt dit knelpunt helemaal niet genoemd. Zij hebben vooral last gehad van externe factoren, zoals het proces waarmee de landelijke wet- en regelgeving gerealiseerd is, de samenwerking met ketenpartners en de implementatie van het landelijke digitale loket (OLO).

Lees verder