Home » Actueel » Telengy zorgt voor uitgebalanceerde aanbestedingen

Telengy zorgt voor uitgebalanceerde aanbestedingen

Als aanbestedende dienst breekt u zich dagelijks het hoofd over hoe u uw vraag op een juiste wijze uitzet in de markt. Telengy begeleidt gemeenten met haar beproefde, succesvolle en unieke aanpak rondom aanbestedingen!

Telengy begeleidt gemeenten in het aanbestedingsproces van A-tot-Z. In de beproefde aanpak die we inmiddels bij zo’n 35 gemeenten hebben toegepast, nemen we hen mee in alle aspecten van de aanbestedingen. Ongeacht de uitkomst leidt dit bij de gemeente tot een beter inzicht in de mogelijkheden en voordelen van een goed doorlopen aanbesteding, maar ook tot een heldere marktuitvraag die recht doet aan de grondbeginselen van het aanbesteden (transparant, wederkerig, non-discriminatoir en evenredig).

Mr. Mathieu Paapst van de Faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit van Groningen over een door Telengy begeleide aanbesteding: “Mag ik u ook complimenteren met dit inhoudelijk uitstekende bestek. Ik krijg er, zoals u wellicht weet, zeer veel onder ogen, maar deze gaat als één van de weinige op een juiste wijze in op aspecten van duurzaamheid, interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid. Nogmaals mijn complimenten.” (Bron: twitter.com)

Mathieu Paapst is jurist en werkzaam als docent/onderzoeker bij het Centrum voor Recht en ICT van de Rijksuniversiteit Groningen. In het bijzonder richt hij zijn aandacht op duurzaamheid, toegankelijkheid, interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid. Hij is daarnaast eigenaar van juridisch adviesbureau Advotheek en was enige jaren bestuurder van twee regionale overheidsorganisaties.