Home » Actueel » Slim gebruik maken van GBA-gegevens

Slim gebruik maken van GBA-gegevens

De Atlant Groep is een netwerkorganisatie die mensen aan passend werk helpt. Het gaat hier onder meer om mensen met een WSW-indicatie die door een arbeidsbeperking op eigen kracht geen passend werk kunnen vinden. De Atlant Groep voert op grond van een gemeenschappelijk regeling de WSW uit voor een aantal gemeenten in Brabant.

Verantwoording

Voor een juiste verantwoording dient jaarlijks aangetoond te worden dat WSW-kandidaten daadwerkelijk in de betreffende gemeente wonen. Hiervoor worden door gemeenten verklaringen afgegeven uit het GBA. Wat betreft doorlooptijd en afhankelijkheid is dat een lastig proces, dat ook nog substantiële kosten met zich meebrengt. Adviseur Jos van Dijk kreeg het verzoek om een ICT-project te leiden met als doel te komen tot een efficiënter verantwoordingsproces.

Aanpak

Bij de start van het project lag er een aanbod van een gemeente om via hen de landelijke GBA-V te gaan raadplegen. Hiertoe zou een beveiligde verbinding aangeschaft moeten worden en de Atlant Groep zou een structurele bijdrage moeten betalen voor deze service. Op zich een mooi aanbod, maar gezien de kosten en de afhankelijkheid van deze gemeente heeft de Telengy adviseur gekeken naar alternatieven. Bestudering van de gemeenschappelijke regeling maakte al snel duidelijk dat de Atlant Groep publiekrechterlijke taken uitvoert namens de gemeenten en op grond daarvan aangemerkt kan worden als ‘buitengemeentelijke afnemer’. Deze groep afnemers zijn verplicht om gebruik te gaan maken van de gegevens uit de landelijke GBA-V. Een aanvraag om dit mogelijk te maken bij het Agenstschap BPR werd gehonoreerd en per 1 maart 2011 kan rechtstreeks beschikt worden over actuele gegevens vanuit de landelijke GBA-V.

Wachtlijst

Direct kunnen beschikken over gegevens uit de GBA is mooi, maar een melding krijgen van een verhuizing of overlijden van een WSW-kandidaat die op de wachtlijst staat is natuurlijk nog mooier. Zo wordt voorkomen dat kandidaten worden uitgenodigd die hun verhuizing niet hebben doorgegeven, of erger nog, inmiddels blijken te zijn overleden! Om dit mogelijk te maken zijn alle WSW-kandidaten die op wachtlijst staan voorzien van een kenmerk waardoor de Atlant Groep direct gemeld krijgt als er sprake is van een mutatie.

Kosten

De aansluiting op de GBA-V en de ‘berichtenservice’ is via een externe marktpartij gerealiseerd op basis van een kostenplaatje dat aanzienlijk (meer dan 90%) gunstiger is dan de offerte van de gemeente. Daarnaast wordt door de berichtenservice op jaarbasis twee maanden werk bespaard, omdat er in principe geen correcties meer uitgevoerd hoeven te worden. Een succesvol project dus met een tevreden opdrachtgever die trots kon melden dat de Atlant Groep als eerste uitvoerder van de WSW in Nederland rechtstreeks kan beschikken over actuele GBA-gegevens.