Home » Actueel » Stroomversneller informatievoorziening Omgevingswet 

Stroomversneller informatievoorziening Omgevingswet 

De inwerkingtreding van de Omgevingswet komt ras dichterbij: per 1-1-2021 moeten overheden aan de wet voldoen. De komst van de Omgevingswet heeft lange tijd vooral juristen en medewerkers van Ruimtelijke Ordening bezig gehouden. Die tijd is voorbij, want ook informatiemanagers zullen nu aan de slag moeten om de gemeentelijke informatievoorziening op tijd ingericht te hebben op de Omgevingswet. Vanaf 1-1-2021 moeten gemeenten de eigen processen, applicaties en gegevens op orde hebben om de Omgevingswet uit te kunnen voeren. De gemeente moet op dat moment ook aangesloten zijn op het DSO, zodat via bepaalde standaarden informatie uitgewisseld kan worden met de landelijke voorzieningen in het stelsel.

Het doel van de nieuwe informatievoorziening is dat inwoners, initiatiefnemers en andere stakeholders uiteindelijk een gelijke informatiepositie krijgen als bevoegde gezagen en dat zij op digitale en efficiënte wijze tot de gewenste omgevingsinformatie kunnen komen via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Behoefte aan ondersteuning bij gemeenten

Er zijn inmiddels voldoende handvatten om met de informatievoorziening van de Omgevingswet aan de slag te gaan. Denk bijvoorbeeld aan de handreiking van de VNG die het ‘eerste beeld’ schetst en een aanpak voor het uitvoeren van een impactanalyse. Maar ook de GEMMA doelarchitectuur Omgevingswet die in detail ingaat op de nieuwe architectuur en de bijbehorende informatievoorziening per 1-1-2021.

Telengy merkt bij haar gemeentelijke klanten dat zij hierbij ondersteuning kunnen gebruiken, omdat intern niet altijd de capaciteit of kennis beschikbaar is om hiermee aan de slag te gaan. Ook hebben gemeenten vaak moeite om collega’s bij het project te betrekken en te verbinden op basis van voldoende kennis van de inhoud. 

Juiste balans tussen standaardisatie en maatwerk

Telengy helpt gemeenten zich voor te bereiden op 1-1-2021. De ondersteuningsbehoefte van gemeenten is echter niet altijd hetzelfde. Sommige gemeenten willen volledig ontzorgd worden en andere gemeenten willen enkel begeleid worden op bepaalde onderdelen. Daarom is onze ondersteuning modulair opgebouwd en vormen zij samen één geheel. We kunnen zo een gestandaardiseerde aanpak hanteren die tegelijkertijd ook flexibel genoeg is om maatwerk mogelijk te maken. De modules kunnen indien gewenst ook onafhankelijk van elkaar worden ingezet. We maken gebruik van beschikbare documentatie en handreikingen van VNG.

We onderkennen de volgende modules:  

  1. Het organiseren van een kick-off sessie. Om de intern te betrekken collegas in beeld te krijgen en te zorgen voor basiskennis bij de betrokkenen over het DSO en hun rol in het vervolgtraject.
  2. Het uitvoeren van een impactanalyse. Om de verschillen tussen de huidige en de vereiste toekomstige informatievoorziening van de gemeente in beeld te brengen. Hiermee wordt een GAP-analyse uitgewerkt die input levert voor een roadmap.
  3. Het opstellen van een roadmap. Om overzicht en inzicht te bieden in de vervolgprojecten die voor 1-1-2021 afgerond moeten zijn. 

Telengy heeft inmiddels al diverse gemeenten mogen helpen met deze modules. Meer uitgebreide informatie over de stroomversneller vindt u hier.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de ervaringen van Telengy met impactanalyses voor de Omgevingswet? Neem dan contact op met adviseur Roald Schel via 06 28 42 18 62 of r.schel@telengy.nl.