Home » Actueel » Telengy-adviseurs in OTD expertpool

Telengy-adviseurs in OTD expertpool

Gemeenten bereiden zich voor op de decentralisaties in het Sociaal Domein. Om ondersteuning te bieden bij de daadwerkelijke inrichting van de organisatie en de informatievoorziening, heeft de VNG in opdracht van de Transitiebureaus Jeugd en WMO een Ondersteuningsteam Decentralisaties (OTD) opgericht.

Logo OTD - Ondersteuningsteam Decentralisaties

Het OTD ondersteunt transitiemanagers en projectleiders binnen gemeenten bij de voorbereiding op de decentralisaties. Ze levert maatwerk en brengt gemeenten in contact met inhoudelijke experts binnen het Sociaal Domein.

Het is van belang dat gemeenten ten alle tijden kunnen worden voorzien in hun ondersteuningsbehoeften. Om gemeenten te kunnen bedienen is een expertpool van ZZP-ers en deskundigen van kennisinstituten en adviesbureaus opgestart. Telengy levert een aantal deskundige adviseurs die zich beschikbaar stellen voor gemeenten om de decentralisaties tot een succes te maken. Deze adviseurs hebben specifieke inhoudelijke kennis van procesbegeleiding, inrichtingsvraagstukken, interne samenwerking tussen beleid en inhoud en informatievoorziening binnen het Sociaal Domein. Vanuit deze kennis kunnen deze adviseurs ingezet worden ter ondersteuning bij een gemeente of samenwerkingsverband. De door Telengy aangeboden adviseurs zijn:

–        Luc Aarts;
–        Henk Albers;
–        Evelien van Deursen;
–        Jos van Dijk;
–        Ruud Groot;
–        Willem Isendoorn;
–        Eric Leroi;
–        Ger Manders;
–        Femke de Vos;
–        Peter ter Telgte;
–        Jacob Ubbels;
–        Monique Verbeeten;
–        Frank Verberne;
–        John Vloemans;
–        Ton de Wit.

Meer weten?

Heeft uw gemeente ondersteuning nodig in de voorbereiding op de decentralisaties? De vanuit Telengy betrokken adviseurs in het OTD helpen u graag verder. U neemt contact op met het OTD via otd@vng.nl of via 070 373 83 98.

Excel-icoon
Expertisegebieden Telengy adviseurs – OTD