Home » Actueel » Telengy in VNG-expertpool PGB Trekkingsrecht

Telengy in VNG-expertpool PGB Trekkingsrecht

De invoering van het PGB trekkingsrecht is niet vlekkeloos verlopen, waardoor bij veel gemeenten herstelwerkzaamheden nodig zijn. Daarbij komt dat er dit jaar een groot aantal herbeoordelingen plaats dient te vinden. Ondertussen zitten gemeenten midden in een transformatieproces voor de drie decentralisaties in het sociaal domein. Om gemeenten maatwerkondersteuning te bieden is de VNG vanaf 20 oktober jl. gestart met de ‘Expertpool PGB Trekkingsrecht’, van waaruit aangesloten adviseurs kunnen worden ingeschakeld door gemeenten. Telengy participeert in deze expertpool met drie ervaren adviseurs.

De werkwijze

De ondersteuning vanuit de expertpool richt zich voornamelijk op de herbeoordelingen en de herstelactiviteiten voor het PGB trekkingsrecht. De werkwijze is conform het Ondersteuningsteam Decentralisaties: gemeenten kunnen hun aanvraag indienen bij het Ondersteuningsteam PGB Trekkingsrecht. De accountmanagers van het ondersteuningsteam zetten de aanvraag door naar een inhoudelijke expert. Afhankelijk van de vraag kan advies of ondersteuning worden geboden op locatie.

Telengy ondersteunt

Telengy biedt drie adviseurs aan voor de expertpool PGB trekkingsrecht, te weten: Evelien van Deursen, Jos van Dijk en Ton de Wit. Deze drie adviseurs hebben de nodige ervaring in het sociaal domein en in het bijzonder kennis van het PGB trekkingsrecht. Evelien van Deursen, die sinds anderhalf jaar fungeert als projectcoördinator voor de invoering van het PGB trekkingsrecht en de herstelacties voor de SVB binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch, geeft aan: “Ik neem graag deel aan deze expertpool, omdat ik gemeenten zie worstelen met de problematieken en inmiddels merk dat ik snel weet te schakelen op dit gebied. Overzicht hebben en houden op huidige problematieken, de eigen administratie en herstelacties is essentieel.”

Jos van Dijk heeft de coördinatie van de PGB-projecten verzorgd voor de gemeente Stein en doet dit nu ook voor de gemeente Beek. “Het gaat hierbij om het betalingsverkeer, waarbij valt te denken aan toekenningsberichten, budgetten, onder- en overbesteding budgetten en de informatievoorziening naar burgers en bestuur. Ik vind het leuk om kennis over te dragen en mensen te helpen uit lastige situaties te geraken.”

Pragmatische oplossingen

De VNG streeft naar een expertnetwerk dat bestaat uit deskundigen met verschillende kennis en ervaring, zodat er sprake is van een complementair aanbod aan gemeenten. Gezien de vele ontwikkelingen en praktische belemmeringen is het van belang om te zoeken naar pragmatische oplossingen. “Soms is het ad hoc oplossen van een concreet probleem belangrijker dan het streven naar de ideale, structurele oplossing. Dat vergt enerzijds creativiteit en overzicht en anderzijds goede afstemming met de direct betrokken specialisten”, aldus Ton de Wit.

Meer weten?

Wilt u meer weten of heeft uw gemeente op korte termijn ondersteuning nodig bij de werkzaamheden rondom het PGB trekkingsrecht? Onze adviseurs helpen u graag verder. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Lemmen, commercieel manager van Telengy, via 06 50 43 15 77 of via m.lemmen@telengy.nl.

U neemt direct contact op met het Ondersteuningsteam PGB trekkingsrecht via tel. nr. 070 373 83 93 of via e-mail: otpgb@vng.nl.