Home » Actueel » Verantwoord herindiceren Wmo no cure no pay

Verantwoord herindiceren Wmo no cure no pay

Het beleidsarm overnemen, oftewel herindiceren Wmo, leidde bij veel gemeenten tot grote tekorten. De druk om het Wmobudget verantwoorder te besteden neemt daarom toe. Onze specialisten realiseren samen met u de noodzakelijke structurele besparing. Op een verantwoorde wijze en altijd met oog voor uw burgers. Wij zijn ervan overtuigd dat onze aanpak werkt. En dat we u meer opleveren dan we kosten. Dat garanderen we u in concrete resultaatafspraken.

Onze werkwijze: no cure, no pay

We beginnen met een vrijblijvende analyse om te berekenen hoeveel u structureel kunt besparen. In een realistisch voorstel laten we u zien hoe wij deze besparing verantwoord voor u kunnen realiseren. We spreken vervolgens een resultaatverplichting en een prestatiebeloning met u af. Het resultaat dat we structureel voor u behalen, bepaalt de vergoeding voor het geleverde werk. De terugverdientijd is altijd maximaal één jaar. En boeken we geen besparingsresultaat? Dan hoeft u ons niets te betalen. No cure, no pay. Helder, toch?

Wij werken volgens de principes van de Kanteling en leggen de nadruk op de eigen kracht van uw burgers. Geen kaalslag, maar verantwoord maatwerk.

Gemeente Dongen: herindiceren met een sociaal hart

Ook de gemeente Dongen wil het Wmo-budget nu en in de toekomst efficiënter besteden. Daarom stelden ze een spoorboekje op met besparingsmaatregelen, zoals een herindicatie- en besparingsproject voor Hulp bij het Huishouden. De specialisten van Telengy voerden dit project voor hen uit.

Vergoeding in de pas met budgettair voordeel

Jack van Leuken, verantwoordelijk teamleider van de gemeente Dongen beschrijft de aanpak: “Twee specialisten van Telengy analyseerden eerst grondig onze situatie. Ze schreven daarna een realistisch en verantwoord besparingsvoorstel.” Gemeentesecretaris Henk van Noort vult aan: “Wat daarbij opvalt, is de prestatiebeloning van Telengy op no cure, no pay-basis. Ze maken vooraf een staffel zodat je kunt zien dat hun vergoeding in de pas loopt met het budgettair voordeel dat ze voor je behalen. Heel eerlijk en duidelijk.”

Focus op maatwerk en zelfredzaamheid

Telengy legt de nadruk op maatwerk en de eigen kracht van de burgers en werkt altijd volgens de principes van de Kanteling. Marina Starmans, als wethouder in Dongen verantwoordelijk voor de Wmo, waardeert deze werkwijze: “We passen ons beleid aan om de Wmo betaalbaar te houden. Dat kan niet anders. Maar het gaat hier zeker niet om een ordinaire bezuinigingsronde. We kozen bewust voor herindiceren met een sociaal hart. En die aanpak werkt; de onrust is gelukkig achterwege gebleven. Procentueel gezien is het aantal bezwaarschriften dat we kregen niet afwijkend van de norm. Daar ben ik erg tevreden over.”

Resultaatafspraken overtroffen zonder burgers tekort te doen

Gemeentesecretaris Van Noort: “De herindicatie is een duidelijke vertaling van onze visie ‘Van een zorgzame gemeente naar een zorgzame samenleving’. Telengy is zorgvuldig te werk gegaan en heeft meer dan voldoende aan onze verwachtingen voldaan.” “Telengy heeft de resultaatsafspraken zelfs overtroffen,” voegt Van Leuken toe. “Ik heb Telengy als een professionele partner ervaren. Herindiceren is natuurlijk een gevoelig onderwerp, dus er liep ook wel eens iets minder soepel. Maar omdat de lijntjes kort waren, was dit altijd snel bespreekbaar. Dongen heeft al jaren een klanttevredenheidscijfer tussen de 7,5 en 8. Dit jaar zal dat niet anders zijn, verwacht ik. Zelfs na deze besparingen.”

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Lemmen,