Home » Actueel » Workshop: ‘Hoe voorkom ik onaangename verrassingen van mijn leverancier?’

Workshop: ‘Hoe voorkom ik onaangename verrassingen van mijn leverancier?’


— De Gijzeling op de agenda in Tweede Kamer-overleg —

In navolging van de recente Kamervragen van mevrouw Oosenburg en mevrouw Fokke (PvdA) aan minister Ronald Plasterk van BZK over de gemeentelijke afhankelijkheid van softwareleveranciers, is whitepaper ‘De Gijzeling’ van Telengy verstuurd naar de vaste Kamercommissie van het Ministerie van BZK, ter ondersteuning van de beeldvorming over dit onderwerp. De commissie betrekt ‘De Gijzeling’ in het Tweede Kamer-overleg rondom Digitale Infrastructuur – e/ID op 18 januari 2017.

De laatste workshop “Hoe voorkom ik onaangename verrassingen van mijn leverancier?”op 28 november a.s. is volgeboekt. Heeft u interesse in deelname aan een volgende workshop? Meld u aan via het formulier onderaan de pagina!


Workshop opdrachtgeverschap en leveranciersmanagement

Het overkomt vroeg of laat elke overheidsorganisatie: een verschil van inzicht met een leverancier over een cruciale toepassing in het applicatielandschap. Een al dan niet contractueel vastgelegde belofte die niet wordt nagekomen, tóch maatwerk in plaats van de afgesproken landelijke standaard of een plots aangekondigde prijsstijging. Hoe kan een dergelijke situatie worden voorkomen en, als onverhoopt toch een dreigend conflict ontstaat, wat kan de organisatie dan doen? Dit actuele thema ‘opdrachtgeverschap en leveranciersmanagement’ behandelt Telengy in een workshop op maandag 28 november a.s. Een eerste workshop heeft al plaatsgevonden op woensdag 9 november jl. Naast handige tips en praktische handreikingen besteden we ook aandacht aan de laatste ontwikkelingen in dit kennisveld en natuurlijk komt de huidige actualiteit in de leveranciersmarkt aan bod. Deelname aan de workshop is gratis.

De Gijzeling

Het afgelopen jaar heeft Telengy diverse keren aandacht besteed aan de thema’s opdrachtgeverschap en leveranciersmanagement, zoals in de whitepaper ‘De Gijzeling’, die door meer dan 100 gemeenten is opgevraagd. Hierin wordt de huidige marktwerking onder de loep genomen. Tevens gaat er veel aandacht uit naar het ontstaan van de markt om een goed beeld te krijgen bij alle ontwikkelingen die hebben geleid tot de huidige marktsituatie. Verder biedt ‘De Gijzeling’ diverse praktische handvatten om opdrachtgeverschap en leveranciersmanagement goed vorm te geven.


‘De Gijzeling’ is gratis verkrijgbaar, waarbij kan worden gekozen tussen de complete uitgave of alleen de management samenvatting.Marktontwikkelingen en contractuele kaders

De stelling dat gemeenten het zich niet kunnen veroorloven nog heel veel langer passief te blijven, in de hoop op meer collectiviteit en complete vervanging van alle systemen, is goed te verdedigen. De overheid is immers in beweging en leveranciers bewegen mee. Maar leveranciers bewegen zelf ook; denk aan overnames en fusies of doordat een andere technologie zijn intrede doet en andere serviceafspraken nodig zijn. Ook aanzienlijke tariefstijgingen zoals bij PinkRoccade en onlangs bij Vicrea hebben impact op de gemeentelijke bedrijfsvoering.

De centrale vraag bij iedere beweging is: “Welke initiatieven van een leverancier passen wel binnen het lopende contract en welke niet?” Maar ook: “Hoe kunnen nieuwe behoeften van gemeenten worden ingepast, zonder volledig afhankelijk te worden van de leverancier?”

Unieke, vaak sterke positie

‘Actief contractbeheer’ is een belangrijk maar ook lastig aandachtsgebied. Iedere gemeente kent hierbij immers een unieke situatie vanwege op de individuele situatie afgestemde aanbestedingen (onderhands of openbaar), die op hun beurt weer leiden tot een daarop afgestemde inschrijving door de leverancier, wat vervolgens resulteert in unieke contracten.

Maar de genoemde drie ‘unieke’ elementen (de aanbesteding, de inschrijving en het contract) geven gemeenten vaak een veel sterkere juridische positie dan ze zelf beseffen. Een goed aanbestedingsbestek (of programma van eisen en wensen) bevat namelijk niet alleen functionele wensen en service levels, maar ook criteria ten aanzien van tariefstijgingen. Deze zijn opgenomen in de inkoopvoorwaarden die de gemeente bij de aanbesteding van toepassing verklaarde, of zijn van toepassing vanuit de verklaarde ARBIT-voorwaarden.

Sterker worden door van elkaar te leren

Dat elke gemeente een unieke juridische positie heeft, wil niet zeggen dat elke gemeente het optimaliseren van het contractbeheer op eigen houtje moet uitvoeren. Telengy wil daarbij graag helpen en investeert daarom in het thema door haar relaties op weg te helpen en van elkaar te laten leren.

Interesse?

De workshop is bestemd voor management, informatiemanagement en contractmanagement (inkoop) van een overheidsorganisatie of samenwerkingsverband en duurt ca. 3,5 uur. Locatie is kantoor Telengy nabij Eindhoven Airport of, bij voldoende belangstelling in de regio, op locatie van een van de geïnteresseerden. U kunt uw interesse in een workshop kenbaar maken via onderstaand formulier. Naast onderwerpen die u zelf kunt inbrengen, besteden we in ieder geval aandacht aan de volgende onderwerpen:

 1. Bewegingen in de markt en de gevolgen voor de relatie opdrachtgever-leverancier

Vanuit het perspectief “De overheid beweegt”:

 • Van GBA naar BRP en zaakgericht werken
 • Intergemeentelijke samenwerking

Vanuit het perspectief “De leverancier beweegt”:

 • Service Levels (ontzorging)
 • Tariefsverhoging
 1. Afhankelijkheid beheersbaar houden; het voorkomen van de ‘vendor lock-in’?
 • Standaardisering en Open Source Software
 • Leveringsvoorwaarden

Tweede Kamer

In navolging van de recente Kamervragen van mevrouw Oosenburg en mevrouw Fokke (PvdA) aan minister Ronald Plasterk van BZK over dit onderwerp, is whitepaper ‘De Gijzeling’ verstuurd naar de vaste Kamercommissie van het Ministerie van BZK, ter ondersteuning van de beeldvorming over de gemeentelijke afhankelijkheid van softwareleveranciers. De commissie zal ‘De Gijzeling’ betrekken in het Tweede Kamer-overleg rondom Digitale Infrastructuur – e/ID op 18 januari 2017.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Lemmen, commercieel manager van Telengy, via 06 50 43 15 77 of via m.lemmen@telengy.nl.

Aanmelden

Er zijn 2 workshops georganiseerd:

 • Woensdag 9 november, 13.30-17.00 uur, kantoor Telengy (Luchthavenweg 53, Eindhoven).  VOL! –
 • Maandag 28 november, 13.30-17.00 uur, kantoor Telengy (Luchthavenweg 53, Eindhoven).  VOL! –

  Uw naam

  Uw e-mail

  Uw organisatie

  Uw functie

  Wanneer deelnemen?

  Ik heb interesse in een volgende workshop en zou in dat geval graag benaderd worden met een uitnodiging.