Home » Actueel » Kennisdeling in het onderwijs: een samenwerking met SIVON 

Kennisdeling in het onderwijs: een samenwerking met SIVON 

Telengy is de kennispartner van overheidsinstanties. Wij doen ons werk goed als we onze specialistische kennis kunnen toepassen in verschillende organisaties. Wanneer dit sectoroverstijgend kan, vermenigvuldigt de effectiviteitswinst. Onze adviseurs passen deze kennis onder andere toe bij gemeenten, woningcorporaties, belastingsamenwerkingen, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en ook bij een vereniging van afvalverwerkers. Deze sectoren kunnen wij goed ondersteunen omdat de kennis uit de ene sector inzetbaar is bij de andere sector.   

Onderwijs en privacy

In het kader van multi-inzetbaar kennisdelen richten wij ons nu ook op het onderwijs. Scholen hebben volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) een verantwoordingsplicht. Dit levert uitdagende vraagstukken op waar onze kennis goed van pas komt. Daarom zijn wij met SIVON een raamovereenkomst aangegaan voor het leveren van deze kennis in de vorm van een Functionaris Gegevensbescherming, in het kort een FAAS-oplossing (FG as a Service).  

SIVON maakt zich sterk voor samenwerking tussen schoolbesturen zodat zij hun kennis en kunde met elkaar kunnen delen. Telengy zal vanaf heden haar kennis over privacy hier graag aan toevoegen. Schoolbesturen in Zuid-Nederland kunnen hier dan ook gebruik van maken, en op deze manier beter voldoen aan hun verantwoordingsplicht. 

En dat is belangrijk, want, om in de woorden van Cruijff te spreken:

Alleen kun je niets, je moet het samen doen!”

Meer weten?

Voor meer informatie over een van deze trajecten of over de inzet van onze adviseurs, kunt u contact opnemen met onze commercieel manager Roel Ottens via telefoonnummer: 06 50 43 15 77 of via e-mail: r.ottens@telengy.nl.