Home » Actueel » Praktijk en wetenschap data science ontmoeten elkaar

Praktijk en wetenschap data science ontmoeten elkaar

Op vrijdag 20 november ontving Telengy zeven gedreven studenten van de master Data Science & Society van de Universiteit van Tilburg, dit natuurlijk digitaal. Op basis van het “competing on analytics” model van Davenport ging het gesprek over de wijze waarop datagedreven werken goed ingezet kan worden bij de lokale overheid. Na het toelichten van de verschillende praktijkvoorbeelden, de niveaus waarop organisaties kunnen acteren en een korte quiz om de kennis te bepalen van de studenten over de lokale overheid zijn we gestart we met een vraag uit de praktijk.

Praktijk naar Scenario’s

Aan ons allen de taak om in een gesprek te bepalen wat een realistisch ambitieniveau is voor een gemeente in 2, 5 en 10 jaar tijd. Hierin keken we naar:

  • Waarde en gebruik van data
  • Beschikbaarheid van data
  • Kwaliteit en betrouwbaarheid van data
  • Eigenaarschap van data
  • Kwaliteit & vaardigheden van de medewerkers

Daaropvolgend schetsten we verschillende scenario’s, waarin we beschreven welke rollen en/of functies belegd moesten worden, wat de meest voor de hand liggende techniek zou zijn die gebruikt wordt en welke werkwijze een gemeente zou moeten hanteren om  een domeinspecifieke of bedrijfsvoering vraagstukken zo goed mogelijk op te lossen.

Kloof tussen de praktijk en de wetenschap

In het gesprek kwam al snel naar voren dat het modelleren en optimaliseren van beleid door middel van data op korte termijn voor gemeenten nog niet haalbaar is. Het rapporteren, monitoren en voorspellen ligt al wel binnen bereik. Dit vraagt een serieuze investering vooral op het gebied van kennis die belegd moet zijn bij al bestaande functies, zoals bij applicatiebeheer en de privacy officer. Maar ook nieuwe functies moeten worden gecreëerd, zo wezen de studenten ons op het verschil tussen een data-analist en een data-scientist en dat beide rollen vertegenwoordigd moeten zijn om betrouwbare en bruikbare voorspellingen te doen. Tot slot kwamen ethische vraagstukken die opspelen bij het inzetten van datagedreven werken steeds weer boven tafel.

Nog niet uitgepraat…

De digitale verkenning duurde helaas maar twee uur. We zijn echter tot de conclusie gekomen dat we nog niet uitgesproken zijn en op korte termijn weer in gesprek zullen gaan met elkaar. Hiervoor willen we ook ruimte bieden aan andere partijen met specialistische kennis op het gebied van datagedreven werken en aan overheidsorganisaties met bepaalde vraagstukken die zij voor willen leggen aan een groep hele slimme en innovatieve studenten.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Roel Ottens via telefoonnummer 06 50 43 15 77 of via e-mail: r.ottens@telengy.nl.