Home » Actueel » Terugblik Kennisplatform ‘3D en Omgevingswet: hoe verandert het onze gemeente?’

Terugblik Kennisplatform ‘3D en Omgevingswet: hoe verandert het onze gemeente?’

Het Kennisplatform Organisatieontwikkeling is een reeks van bijeenkomsten waarbij gemeentemanagers samen met collega’s van andere gemeenten geïnformeerd worden over en aan de slag gaan met onderwerpen die er volgens henzelf toe doen. Afgelopen keer, donderdag 8 en vrijdag 9 maart, luidde het onderwerp: ‘3D en Omgevingswet: hoe verandert het onze gemeente?’ Wat hebben we geleerd van de 3 decentralisaties (3D), waar we nu iets aan hebben in het licht van de omgevingswet? Deze 2-daagse sessie, met als gastgemeente de gemeente Borne, hebben we vooral gekeken naar de onderstromen van beide omvangrijke ‘uitdagingen’. Het zijn programma’s die veel vragen van de organisatie, van de techniek en zeker ook veel van de individuele medewerkers.

Systeemwereld

Tijdens het eerste dagdeel heeft Ruud Groot, adviseur bij Telengy, de 3D belicht vanuit meerdere invalshoeken (gemeente, aanbieder en inwoner). Het gebruik van eigen voorbeelden en ‘de stand in het land’ toonden aan dat transformatiedoelstellingen de afgelopen raadsperiode vooral worden ingestoken vanuit de systeemwereld, terwijl verandering van de ‘mindset in de leefwereld’ voorwaardelijk is voor realisatie van de transformatiedoelstellingen. Zonder verandering van de mindset (cultuurverandering) in de leefwereld sorteren technisch-instrumentele toepassingen geen effect.

Om te beginnen geen wetgeving nodig

Daarna was het de beurt aan Ton de Wit, adviseur en partner bij Telengy en Initiatiefnemer Kenniscentrum Omgevingswet. Ton belichtte het speelveld, de actoren en de verschillende (veranderkundige) invalshoeken van de Omgevingswet. Ton geeft aan dat er eigenlijk geen wet nodig is om aan de slag te gaan met de Omgevingswet. De wet is ‘slechts’ een formalisering van een ontwikkeling die al lang gaande is. Ook werden deze 10 succesbepalende factoren meegegeven om van de Omgevingswet een succes te maken.

Praktijkervaringen Urk en Katwijk

In de avondsessie hebben de gemeenten Urk (3D’s) en Katwijk (Omgevingswet) een kijkje in hun keuken gegeven en verteld hoe zij – elk op hun eigen manier – met deze opdrachten omgaan. Het bijzondere aan de aanpak van Katwijk is dat hun programma voor de Omgevingswet actief gebruik maakt van de Agile/Lean-benadering.

Terugblik op een intensieve, leerzame dag

Vrijdagochtend hebben de deelnemers met elkaar de overeenkomsten en verschillen tussen de programma’s van Urk en Katwijk in beeld gebracht. Aan de hand van de 10 succesbepalende factoren hebben we gediscussieerd wat dat betekent voor de aanpak in elk van de deelnemende gemeenten.

Volgende Kennisplatform

In september 2018 (de definitieve datum is nog niet bekend) vindt het volgende Kennisplatform plaats bij de gemeente Kapelle. De deelnemers willen dan het volgende thema onder de loep nemen: Hoe geef je als gemeente invulling aan dit soort grote programma‘s, naast de reguliere taken en de lijnorganisatie? Hoe passen contextgericht werken, vraaggericht werken en opgavegericht werken hierin?

Meer weten of deelnemen?

U kunt Ger Manders bereiken via 06 29 52 73 40 of via g.manders@telengy.nl.


Het Kennisplatform Organisatieontwikkeling is een reeks van bijeenkomsten waarbij gemeentemanagers, samen met collega’s van andere gemeenten, geïnformeerd worden over en aan de slag gaan met onderwerpen die er volgens henzelf toe doen. De onderwerpen die in het kennisplatform worden behandeld zijn allemaal actueel, maar bovendien door de deelnemers zelf gekozen. Het aantal deelnemers per bijeenkomst bedraagt maximaal 15. Hierdoor is de interactie met de sprekers/inleiders en met de deelnemers onderling gegarandeerd. Het doel is het uitwisselen van ideeën en ervaringen.

De organisatie en coördinatie is in handen van gemeenteadviseur Ger Manders. Elke bijeenkomst bestaat uit drie dagdelen op donderdagmiddag – en -avond en vrijdagochtend. De bijeenkomst begint en eindigt met een gezamenlijke lunch. De gemaakte kosten worden over de deelnemers verdeeld. Aan de afgelopen 17 bijeenkomsten namen steeds 10-15 gemeentemanagers deel, waardoor de kosten tussen de € 300,- en € 450,- per bijeenkomst bedroegen. De kosten worden gemaakt voor de beloning voor de sprekers, de organisatie, de hotelovernachting en de lunches/diner.