Home » Actueel » Ondertussen in…

Ondertussen in…

 

Telengy staat bekend als een deskundig en betrokken partner voor de overheid. Steeds meer overheidsorganisaties (h)erkennen dit en maken gebruik van onze kennis en kunde. In ‘Ondertussen in…’ een selectie van nieuwe opdrachten in de afgelopen periode:

 

 

 


Gemeente Beekdaelen

Op 1 januari 2019 voegen de huidige gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen samen tot de nieuwe gemeente Beekdaelen. Uiteraard dient dan ook de ICT-organisatie gereed te zijn. Telengy, in de persoon van Harrie Dahlmans, gaat de gemeente ondersteunen bij diverse aanbestedingen die hiervoor de komende periode in de markt worden gezet. Harrie zal fungeren als adviseur voor de review en second opinion op de diverse aanbestedingsdocumenten.


Gemeente Amersfoort

Luc Aarts is sinds half maart aangesteld als lead-architect en adviseur zaakgericht werken binnen de gemeente Amersfoort. Hij zal mede vorm gaan geven aan de inrichting van de nieuwe omgeving. Tevens adviseert hij de organisatie en het management over de inzet van zaakgericht werken.


Gemeente Geldermalsen

De gemeente Geldermalsen zal op 1 januari a.s. opgaan in de nieuwe gemeente West Betuwe. Anouk Kersten is aangesteld als projectondersteuner bedrijfsvoering sociaal domein. Zij gaat zich richten op de inrichting van diverse technische processen en opbouw van de monitor sociaal domein.


Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Per 21 maart is Femke de Vos aangesteld als senior adviseur sociaal domein in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Zij zal zich onder meer bezig gaan houden met het onderwerp ‘beschermd wonen’.


Meer weten?

Voor meer informatie over een van deze trajecten of over de inzet van onze adviseurs, kunt u contact opnemen met onze commercieel manager Marcel Lemmen via telefoonnummer: 06 50 43 15  77 of via e-mail: m.lemmen@telengy.nl.