Home » Actueel » Verander echt, creëer duidelijkheid

Verander echt, creëer duidelijkheid

Samen met Henk Bos schreef Peter ter Telgte het hoofdstuk Creëer duidelijkheid, één van de acht veranderstappen in het EGEM-i boekwerk Verander echt, gebaseerd op de veranderstappen van John Kotter.

‘Een groeiend aantal bedrijven komt erachter dat ze – met de juiste structuur, training, systemen en afdelingschefs om voort te bouwen op een goed gecommuniceerde visie – een enorme krachtbron kunnen aanboren om de prestaties van de organisatie te verbeteren. Zij kunnen honderden of duizenden mensen mobiliseren om het leiderschap te helpen leveren dat noodzakelijke veranderingen tot stand brengt.’ – John Kotter.

Daadkrachtig en duidelijk

Creëer duidelijkheid gaat over de vraag waarom het streven naar draagvlak vaak zo domineert bij verandertrajecten. Draagvlak is tenslotte ook niet alles. Er is meer nodig dan draagvlak om mogelijke kloven tussen burger en bestuur, tussen burger en leiding, tussen leiding en medewerkers te overbruggen. Het gaat ook om aandacht voor daadkracht en duidelijkheid.

Download hier het volledige boekwerk (pdf)