Home » Actueel » Grip op samenwerking met zaakgericht werken in Sociaal Domein

Grip op samenwerking met zaakgericht werken in Sociaal Domein

De verbindingen leggen in het Sociaal Domein is komende jaren voor alle partners in de zorg en ondersteuning een stevige uitdaging. “Je kunt een probleem tenslotte niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt”, aldus Albert Einstein. De weg naar 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur vraagt een stevige afstemming tussen beleid, informatievoorziening en slimme werkwijzen.

Work in Progress: 6 Zaaktypen Sociaal Domein @Telengy

Er is volop Work In Progress bij Telengy om de Zaaktypecatalogus Sociaal Domein gereed te krijgen. Op dit moment zijn 6 zaaktypen uitgewerkt:

1.    Signaal behandelen

2.    Ondersteuningsvraag behandelen

3.    Ondersteuningsplan bepalen

4.    Deelvoorzieningen inplannen

5.    Deelplan uitvoeren

6.    Voortgang monitoren

Tijdens het KING Work in Progress-congres op 27 maart presenteerde Telengy de ZTC Sociaal Domein in wording. Inmiddels is samen met diverse gemeenten op 1 juli jl. de ZTC vervolmaakt. Wil je meedenken en -werken aan de ZTC, geef je dan op bij Arjan Kloosterboer.

Zo’n slimme werkwijze die flink kan helpen is zaakgericht samenwerken in de keten:

• We verenigen proces en informatie in de keten.

• We gebruiken zaken als bouwstenen om flexibel trajecten te kunnen uitvoeren.

• We verkrijgen een kader voor afspraken tussen ketenpartners.

• We verkrijgen overzicht door zaken en informatie te koppelen aan een gezin, een plan en een regisseur.

• We kunnen inhoudelijke kenmerken specificeren van zaken voor de uitvoering van het proces.

De uitdagingen met zaakgericht werken die ons in het sociaal domein staan te wachten, zijn toegelicht in deze presentatie, gehouden tijdens de Werkconferentie Decentralisaties van 12 december jl. Ga samen met ons op weg naar een zaaktypecatalogus voor het Sociaal Domein. U kunt hier een voorbeeld zaaktype bekijken (pdf). Voor meer informatie kunt uw contact opnemen met Arjan Kloosterboer.