Home » Actueel » Sociaal domein Leeuwarden: investeren en innoveren met WELLZO

Sociaal domein Leeuwarden: investeren en innoveren met WELLZO

Tijdens een themasessie bij Telengy heeft oud-collega Ernst Janssen zijn ervaringen bij Welzijnsorganisatie WELLZO gedeeld. Momenteel is Ernst directeur van WELLZO, een welzijnsorganisatie in en rond Leeuwarden. Hij gaf ons een interessante presentatie over de gevolgen van de transformatie in het sociaal domein en de noodzaak om te innoveren en te investeren.

Het voorliggend veld: initiatieven

Zo ging Ernst in op de uitdagingen die ze tegenkwamen tijdens de transformatie. Zoals bij veel gemeenten moest ook de ondersteuning aan burgers in Leeuwarden op de schop: van ‘recht op’ naar ‘doen wat nodig is’ en van ‘curatief’ naar ‘preventief’. Ook namen de bezuinigingen vanuit het Rijk toe en moest de samenwerking tussen partijen nog verbeterd worden.

Dit maakte het lastiger om te innoveren, maar desondanks lukte het om vanuit WELLZO diverse initiatieven op te zetten. Een voorbeeld hiervan is het Frij-Stiper-traject. Hierbij worden mensen met een bijstandsuitkering als vrijwilliger geworven bij maatschappelijke initiatieven, om zo een doorstroom naar regulier werk en maatschappelijke participatie te vergemakkelijken. Ook Jimmy’s is dergelijk initiatief: een ontmoetingsplek voor en door jongeren waar ze terecht kunnen met vragen en ideeën. Ernst vertelde tevens over de Leeuwarder Uitdaging, dat een brug slaat tussen het bedrijfsleven en de samenleving. Wanneer maatschappelijke organisaties hulpvragen hebben op het gebied van kennis, menskracht of materialen, worden bedrijven gemobiliseerd om hen kosteloos te ondersteunen.

Visie

Wellzo geeft hiermee invulling aan wat Telengy ook als een belangrijke ontwikkeling ziet, namelijk een sterkere inrichting van het voorliggend veld: voorin de keten waar ondersteuning vrij toegankelijk is, gericht op een proactieve benadering. Deze visie is tevens uitgebreid terug te lezen in een raadsprogramma transformatie sociaal domein. Bij deze insteek ligt de focus op een proactieve en preventieve benadering en wordt geïnvesteerd en samengewerkt in domeinen zoals onderwijs, vrijetijdsbesteding en het medische domein.

Hiermee spelen gemeenten beter in op de behoeften van inwoners en kan hulp worden geboden voordat een hulpvraag zich manifesteert. Doordat Wellzo investeert in het voorliggend veld, kunnen de beoogde bezuinigingen mede waar worden gemaakt en wordt ingespeeld op preventie en de eigen kracht van burgers.

Het is voor Telengy-adviseurs belangrijk om informatie uit te blijven wisselen met mensen uit het vak en nieuwe kennis op te doen. Telengy organiseert daarom elke twee weken een themasessie, waarbij actuele thema’s worden besproken. Ook nodigen we regelmatig externe sprekers uit die iets vertellen over hun vakgebied, variërend van softwareleveranciers tot medewerkers van Stichting Hulphond.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anouk Kersten, adviseur bij Telengy, via tel. nr. 06 49 89 06 00 of via e-mail: a.kersten@telengy.nl.