Home » Actueel » Hoe gaat de overheid voor goud? Het belang van doelen

Hoe gaat de overheid voor goud? Het belang van doelen

 

Ruimte voor dromen

De ontwikkeling van een topsporter begint vaak heel onschuldig: door op jonge leeftijd kinderen ruimte te geven raken zij in de ban van een sport. Ze gaan wat meer trainen, behalen mooie resultaten, en krijgen de droom om grote wedstrijden te spelen, deel te nemen aan Europese kampioenschappen en misschien wel een wereldtitel te behalen.

Binnen een gemeente wordt de ruimte om te dromen veelal niet of beperkt geboden. De eerste stap is medewerkers deze ruimte te geven en in de ban te raken van ‘een sport’ binnen een organisatie: het sociaal domein, datamanagement of de omgevingswet. Het lijkt wellicht een investering om tickets voor congressen te bestellen, werkbezoeken te organiseren en literatuur beschikbaar te stellen. Echter, hoe meer iemand zich verliest in een onderwerp, hoe sneller de resultaten terug te zien zijn in het werk.

Van dromen naar doelen

Voor een topsporter is het behalen van een wereldtitel niet gemakkelijk, zo niet onmogelijk. Er is ontzettend veel talent, discipline en doorzettingsvermogen nodig en zelfs dan sta je niet zomaar op de hoogste trede van het podium. Om visies en dromen werkelijkheid te laten worden, stellen vrijwel alle atleten daarom doelen.

Dit zijn doelen op korte, middellange en lange termijn met een logische opbouw. Dit maakt ze realistisch en uitvoerbaar,  om zodoende succes te kunnen beleven. Zonder succes wordt het namelijk als snel een stuk minder leuk en steeds lastiger om elke dag vol discipline en doorzettingsvermogen naar de training te komen. Ook in organisaties gaat dit op: als een medewerker geen successen boekt, kan dit een nadelig effect hebben op iemands doorzettingsvermogen. Overigens betekent succes in de sport niet direct dat je moet winnen. Het verbazen door persoonlijke records te breken, een technisch goede uitvoering of heel stabiel presteren kan ook succes zijn. Hetzelfde geldt voor het presteren op het werk: projecten kunnen uit vele subdoelen of mijlpalen bestaan die, als ze behaald worden, tot grote succesgevoelens kunnen leiden.

Ook uit de literatuur komt naar voren dat het stellen van doelen prestaties van medewerkers kan verhogen. Zo stelden Perry en Porter in 1982 al dat het stellen van doelen, mits deze concreet zijn en hierop regelmatig word gereflecteerd, een positieve invloed heeft op de motivatie van medewerkers. Ook Cummings en Worley (2008) geven aan dat het stellen van doelen samenhangt met een hogere motivatie en prestatie van medewerkers.

Tips voor in de praktijk

Doelen stellen is dus de eerste stap. Op welke wijze krijg je die doelen naar boven bij medewerkers? Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is een methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering. In deze methodiek wordt ‘chunken’ gebruikt om een deel van een vraagstuk te belichten. Het is een gesprekstechniek die ingezet kan worden om doelen in kaart te brengen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

Managers en teamleiders zijn vaak geneigd om te downchunken en concreet te worden. Vragen die hierbij horen zijn: ‘Wie, hoeveel, wanneer, wat?’. Echter, het is als professional goed om je bewust te zijn van verschillende typen vragen om een geheel beeld van de ambitie en droom te krijgen van de medewerker en dit te benaderen vanuit verschillende abstractieniveaus. De keuze voor upchunken, lateraal chunken of downchunken zal dan ook bewust gemaakt moeten worden om de doelen van medewerkers te achterhalen, afhankelijk van het type medewerker. Voor meer informatie, klik hier.

Praatjes alleen vullen geen gaatjes

Om ervoor te zorgen dat je niks over het hoofd ziet, kun je het hoofddoel, de jaardoelen en projecten visueel vastleggen. De Hoshin-matrix* is hiervoor een uitermate geschikt instrument. Binnen Telengy wordt dit instrument gebruikt om alle doelen met elkaar te verbinden en te zorgen dat zij bijdragen aan de collectieve missie. In dezelfde matrix kan ook de landelijke tendens worden meegenomen, zoals de Digitale Agenda 2020, de omgevingswet en de AVG.

* Een template van de Hoshin-Matrix in Excel kunnen we je toezenden. Neem gerust contact met ons op!

Tot slot

Het is als manager of projectleider als eerste belangrijk om ruimte te geven aan medewerkers om hun passie te vinden in hun werkgebied. In gesprekken moet daar bewust aandacht aan besteed worden. Dit kan door specifieke vragen te stellen. Om bewust om te gaan met alle doelen, deze meetbaar te maken en op elkaar af te stemmen, kan de Hoshin-Matrix gebruikt worden.

Het inzichtelijk maken van de doelen kan zowel op individueel- als teamniveau. Hier wordt volgende week verder op ingegaan!

Zien we je terug voor het vervolg op deze blogreeks? Volgende week is het onderwerp ‘teamontwikkeling’. Graag tot dan!

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anouk Kersten, adviseur bij Telengy, via tel. nr. 06 49 89 06 00, a.kersten@telengy.nl of Roel Ottens, commercieel manager, 06 50 43 15 77, r.ottens@telengy.nl.