Home » Actueel » Hoe gaat de overheid voor goud? Teamontwikkeling

Hoe gaat de overheid voor goud? Teamontwikkeling

Zoals besproken is het van belang voor topsporters om te weten wat er nodig is om écht beter te worden. Daarom werd er in de eerste blog het belang van doelen stellen besproken. Maar als atleten dromen en doelen hebben gesteld, dan is nog niet zeker dat ze deze behalen. Zij zijn daarvoor op zoek naar een optimale prestatieomgeving waarin ze elke dag het uiterste uit zichzelf kunnen halen.

Specialisten

Dit doen atleten nooit alleen, maar met behulp van een team van specialisten. Denk dan bijvoorbeeld aan een specialistentrainer om technische verbeteringen door te voeren, een coach om voor tactische verbeteringen, een fysiotherapeut om lichamelijk optimaal te zijn en te blijven of een mentale coach om voor mentale ondersteuning. Atleten moeten het beste begeleidingsteam om hen heen verzamelen om hun project succesvol te laten verlopen. Hetzelfde geldt voor ambtenaren: ook zij kunnen betere prestaties behalen als zij de juiste mensen om hen heen verzamelen.

Stappenplan

 

Een strategisch plan is dus noodzakelijk. Het gehele team moet bekend zijn met de missie, visie en doelstelling van het team. Daarnaast is het van belang dat iedereen zijn eigen kracht kent in het team en het uitspreken en kennismaken van elkaars kwaliteit nodig om optimaal te kunnen samenwerken. Als laatste is het van belang dat de juiste omgeving wordt gecreëerd om te samenwerken. In onderstaande tekst is omgeschreven hoe leidinggevenden of projectleiders dit in de praktijk toe kunnen passen.

Stap 1: Strategiesessie

Als eerste is het goed om te weten wat de missie, visie en doelen zijn van het team en van het individu. Voor atleten geldt: als onduidelijk is waar ze naartoe willen, hebben ze wellicht een verkeerde focus en richten ze zich op onbelangrijke aspecten. Zo zal bijvoorbeeld Daphne Schippers als specialist op de 100 en 200 meter sprint veel tijd en energie moeten steken in het verbeteren van haar start. Immers, elke tiende van een seconde telt. Daarentegen is de start van een marathonloper veel minder belangrijk: daar gaat het veel meer om het lang volhouden van een bepaalde snelheid.

Hetzelfde geldt voor medewerkers in een organisatie. Op afdelingen of in projectteams is het behalen van doelen vaak afhankelijk van de (combinatie van) mensen die er werken. Medewerkers of projectleden kunnen elkaar aanvullen, of elkaar beperken. Door een combinatie van de juiste mensen is het mogelijk het beste team samen te stellen en een optimale prestatieomgeving te creëren. Hierover hebben we het vorige week al uitgebreid gehad. Lees het hier terug. De prestatieomgeving van een atleet is namelijk alleen optimaal als iedereen die een bijdrage levert exact weet wat het einddoel is. Ook lijkt het van belang dat een team gezamenlijk de doelen nastreeft, hier ook achter staat en hierop een werkstrategie ontwikkelt (Hoegl & Parboteeah, 2003).

Stap 2: Communicatie verbeteren en rolverdeling

Elke jaar voert een topsporter een medische sportkeuring uit, om te kijken wat zijn sterke en zwakke punten zijn. Hier kan hij individueel aan trainen of de hulp inschakelen van bijvoorbeeld een krachttrainer of een mentale coach. Dit geldt hetzelfde voor het verbeteren van het team in een organisatie.

Zoals een topsporter een sportkeuring gebruikt is een veelgebruikte tool om goed de krachten van een team te kunnen ontdekken en bundelen in organisaties een persoonlijkheidstest. Door middel van een persoonlijkheidstest leren individuen wat hun eigen kracht is en hoe ze het beste kunnen inspelen op de krachten van anderen. Een veelgebruikte test is de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). De MBTI-test belicht vier verschillende aspecten waarbij de voorkeuren van een persoon naar voren komen. Als eerste kijkt de test naar hoe iemand energie krijgt: is dat uit de wereld om zich heen (extravert) of uit zijn innerlijke belevingswereld (introvert)? Daarnaast kijkt de test naar hoe iemand informatie verkrijgt, door feitelijke informatie (sensing) of door het opnemen van informatie in de vorm van grote lijnen en opgedane informatie (Intuitief). Als derde dimensie krijgt het naar hoe iemand beslissingen neemt op de basis van logics (Thinking) of op basis van gevoelens (Feeling). Als laatste maken Myers en Briggs een onderscheid tussen een voorkeur hebben voor planmatig aan de slag gaan (Judging) en een flexibele en spontane manier van werken (perceiving) (Myerts et al., 1998).

Door je eigen voorkeur te weten begrijp je beter hoe jij de wereld ziet en door de voorkeuren van je team te weten kun je de wereld van andere begrijpen. Dit bevordert de communicatie. Ook is het gemakkelijker om de rolverdeling in het team te kiezen als bekend is wat voor personen er in een team zitten en wat iedereen zijn sterke punten zijn. Daarnaast wordt er snel inzichtelijk welke rollen nog niet vervuld zijn, waar er eventueel een nieuwe medewerker voor moet worden gezocht of waar iemand voor moet worden opgeleid.

Benieuwd naar wat jouw voorkeuren zijn? Hier vind je een link naar de MBTI-test: https://www.16personalities.com/nl/persoonlijkheidstest

Stap 3: Samenwerking

Nu iedereen weet wat het doel is van het team en wat er voor nodig is om dat te behalen en wat hun rol is in het team. Het team kan bestaan uit een (begeleidings)team bij een individuele sport, maar ook een teamsport. Bij de laatste categorie is er, naast begeleiding, nog een extra dimensie waarbij het team ook met andere atleten goed moet samenwerken. Men moet ontzettend goed communiceren en precies weten wat het doel van het team is, wat er van hen wordt verwacht, en zich in die rol kunnen schikken. Zo niet, dan zal elke speler op zijn manier proberen het beste te spelen zonder dat dit goed is voor het collectief. Dat zal uiteindelijk leiden tot slechte resultaten. Dit is tevens toepasbaar op afdelingen en projectteams binnen gemeenten.

Om dus goed te kunnen samenwerken is het van belang dat er de juiste sfeer wordt gecreëerd. Dit kan gedaan worden door teamactiviteiten maar ook door te zorgen voor de juiste omgevingsfactoren. De literatuur wijst uit dat leidinggevenden een werkomgeving moeten creëren waarin projectleden doelgericht kunnen samenwerken. De leidinggevende speelt hierin een cruciale rol; volgens Burke et al. (2006) kan een team niet optimaal presteren zonder een effectieve leidinggevende. De leidinggevende kan dit oppakken door teambuilding (Sohmen, 2013). Teambuilding gaat over de uitvoering van groepsactiviteiten, met als doel om onderlinge samenwerking, sociale binding, vertrouwen, groepsdynamiek en efficiëntie te creëren binnen een groep mensen. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van het teamrolmodel van Belbin. Daarnaast is een effectieve manier van teambuilding het geven van constructieve feedback. Het is als teammanager of projectleider cruciaal om dit te stimuleren bij teammedewerkers of projectleden.

Tot slot

Kortom, naast een doelstelling neerzetten is het van belang om de juiste specialisten te verzamelen in je team en je bewust te zijn van de teamsamenstelling. Dit kan gedaan worden door middel van persoonlijkheidstesten en te kijken wie er nog nodig is om de doelstelling te behalen. Daarnaast kan de teamsamenstelling verbeterd worden door teambuildingsactiviteiten.

Tot slot is het van belang om je team gemotiveerd te houden. Vooral met langdurende projecten is dit vaak een uitdaging voor projectleiders.

Daarom zal volgende week zal de laatste blog online komen met als onderwerp: energie en belasting. Graag tot dan!

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anouk Kersten, adviseur bij Telengy, via tel. nr. 06 49 89 06 00, a.kersten@telengy.nl of Roel Ottens, commercieel manager, 06 50 43 15 77, r.ottens@telengy.nl.