Home » Actueel » Ondertussen in…

Ondertussen in…

Gemeenten hebben snel geanticipeerd op het thuiswerken en projecten worden weer opgepakt. Ook nieuwe projecten worden opgestart die ook vitaal zijn voor het thuiswerken.

Onze adviseur Frank Huijbregts start in de gemeente Gemert-Bakel met het aanbesteden en het implementeren van een ESB.

Naast de extra werkzaamheden in het sociaal domein blijft privacy daar een aandachtspunt. In de gemeente Asten gaan Wouter Le Febre en Femke de Vos aan de slag met dit onderwerp.

Tenslotte is het leuk om te melden dat er door het digitaal werken steeds meer behoefte is aan iCoaches. Ajmal gaat vanaf huis gebruikers ondersteunen bij de livegang van VTH-applicaties.