Auteursarchief: Eline van Lieshout

Innoveren: van incidenteel project naar continu proces

Lees het gehele artikel

In onze vorige artikelen spraken we over Design Thinking en de toegevoegde waarde van deze aanpak voor de gemeentelijke praktijk. Hoe kan een succesvol Design Thinking project leiden tot duurzame veranderingen binnen een organisatie?

Traditionele projecten kennen een vast begin en eind. Uiteraard biedt dit een mooi houvast voor het projectteam, maar sommige projecten of processen zijn meer gebaat bij een continu proces. Denk hierbij aan het vormen van een visie die om de paar jaar aangepast wordt aan de hand van feedback, of het optimaliseren van de dienstverlening op diverse vlakken binnen een organisatie. Dit soort onderwerpen zijn abstract, beweeglijk en gedijen goed bij een “ongoing” focus op deze thema’s. Daar waar een traditioneel project stopt, kan een geborgd proces zorgen voor een duurzame verandering.

Wendbaar en continu innoveren

Design Thinking is een methodiek die voor menig organisatie nieuw is. Een manier van denken en projectmatig werken die nog niet van tevoren is uitgestippeld door het iteratieve karakter van de methodiek en doordat de eindgebruiker de koers bepaalt. De kracht van deze methodiek zit hem dan ook in de wendbaarheid van het proces. Door kleine stappen te maken en constant bij te sturen.

Door het inzetten van Design Thinking wordt er een proces binnen de organisatie opgestart dat continu innoveren bevordert. Door de inzet van een multidisciplinair team draagt deze vorm van werken bij aan de daadkracht binnen een organisatie. Nog een manier om blijvende resultaten te waarborgen. Door diverse disciplines uit de organisatie in het projectteam te betrekken ontstaat er een manier van werken waarbij niet alleen de belangen van de verschillende afdelingen gewaarborgd zijn, maar worden er op deze manier kanalen gecreëerd om de resultaten vanuit het project over te brengen en te waarborgen.

Houvast voor strategie en doelen

Om van een incidenteel innovatief project naar een innovatieve organisatie te groeien zijn er verschillende succesfactoren. Een zeer belangrijke factor, en ook een open deur voor menig lezer is namelijk strategie en het vormen van doelen. Een belangrijke factor waar veel organisaties mee stoeien. Sommige organisaties hebben een uitdaging bij het vormen van een duidelijke strategie en doelen die bij elk niveau in de organisatie passen. In dit artikel reik ik daarom graag het 3H-model van McKinsey aan. Dit model kan een houvast bieden op de innovaties die jouw organisatie verder kunnen brengen. De innovaties die op dit model worden geplot dienen het doel dat op dat niveau van toepassing is. Daarnaast is dit een manier om inzichtelijk te krijgen hoe de verschillende projecten met elkaar uitlijnen. Zo kan het zijn dat de projecten van vandaag schuren met de innovaties van de toekomst of markt. Dit is niet verkeerd en juist sterk om van bewust te zijn als innoverende organisatie.

3 Horizons model van McKinsey

Horizon 1 is op operationeel niveau, dit gaat om de behoefte van vandaag, ook wel procesontwikkeling. Innovatie op dit niveau gaat over procesoptimalisatie van de huidige business. Dit zorgt voor behoud en versteviging van de basis van de organisatie. Denk hier bijvoorbeeld aan het digitaliseren van ondertekenprocessen bij gemeenten.

Horizon 2 is op tactisch niveau, dit gaat om de nabije toekomst, ook wel businessontwikkeling. Innovaties op deze horizon bieden een brug tussen de ontwikkelingen op horizon 1 en horizon 3. Tevens richten deze innovaties zich op ontwikkeling van de organisatie bijvoorbeeld op basis van grotere plannen met als doel om de business als geheel verder te ontwikkelen. Denk hierbij aan totale organisatiestructuren aanpassen, zodat de dienstverlening beter past bij de behoefte van de inwoner.

Horizon 3 is op strategisch niveau, dit gaat om de behoefte over een aantal jaren, ook wel marktontwikkeling. Innovaties op deze horizon kunnen disruptief zijn ten opzichte van de huidige gang van zaken. Deze innovaties bieden niet alleen de mogelijkheid om als organisatie te ontwikkelen, maar ook om de markt te beïnvloeden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld concepten zoals “Smart Cities”.

Hoe kan Design Thinking leiden tot een duurzame verandering?

Door de inzet van Design Thinking wordt niet alleen een abstract en uitdagend puzzelstuk opgepakt, maar deze methodiek biedt ook een toegang tot het vormen van een innovatief proces of zelfs een innovatieve organisatie. Dit wordt gecreëerd door de manier waarop het proces is ontworpen, maar ook door de mensen die betrokken worden.

Om het geheel in elkaar te laten vallen zijn realistische doelen op elk niveau cruciaal voor blijvende veranderingen en het vormen van een innovatieve organisatie.

In een volgend artikel gaan wij in gesprek met een gemeente die zich op dit moment bezighoudt met het omvormen van een incidenteel project naar een blijvende verandering in de organisatie. Zij hebben gekozen voor de Design Thinking methode en wij gaan graag in gesprek met de gemeente over dit onderwerp.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Eline van Lieshout, e.v.lieshout@telengy.nl, 06 14 31 62 03 of Latara Schellen, l.schellen@telengy.nl, 06 21 49 38 29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen… Eline van Lieshout

Lees het gehele artikel

Vanaf 1 juni mag ik mezelf met trots adviseur bij Telengy noemen. In deze introductie stel ik mijzelf graag voor. Mijn naam is Eline van Lieshout en in het kort ben ik een georganiseerde creatieveling met een passie voor innovatie.

Na mijn studie psychologie ben ik in de wereld van ICT voor overheidsorganisaties aan de slag gegaan. Niet voor iedereen een voor de hand liggende keus, maar voor mij een goede stap. Ik zie de uitdaging om een brug te vormen tussen mens en techniek. Een brug die nodig is om succesvol te groeien als organisatie. Dit ben ik als projectmanager gaan inzetten in projecten en procesoptimalisaties. Zo heb ik mij ingezet voor diverse grootschalige technische migratieprojecten, maar ook creatieve processen zoals design sprints en validatie-onderzoeken.

De wereld verandert snel en de wens naar flexibiliteit wordt groter. Zo ook de mogelijkheid om op een slimme en flexibele manier zaken te doen met de overheid. Dit vraagt om ontwikkeling op zowel de interne als de externe processen en technologie bij deze organisaties. Om op de juiste zaken te innoveren is het centraal stellen van de eindgebruiker “key”. Hiervoor zet ik mij dan ook graag in. In mijn werk als adviseur houd ik oog voor de mens, mijn drijfveer om mij elke dag weer in te zetten en de wereld makkelijker, toegankelijker en sneller te maken waar nodig.

In mijn ideale wereld houden we op deze manier meer tijd over voor een persoonlijke benadering  daar waar die behoefte ligt.

Als adviseur zet ik mijn analytische, empathische en verbindende vermogen graag in om op een actiegerichte wijze concrete optimalisaties voor de maatschappij te realiseren. Dit doe ik graag op een open, energieke en stimulerende wijze.  Mooie woorden op papier, die ik graag mijn omgeving laat ervaren.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eline van Lieshout, adviseur bij Telengy, 06 14 31 62 03 of e.v.lieshout@telengy.nl.